Podczas zagranicznego wyjazdu skradziono nam pieniądze i dokumenty. Nie mogliśmy zapłacić za pobyt w hotelu, poratowali nas obcy ludzie, bo nie wiedzieliśmy, do kogo moglibyśmy się zwrócić o pomoc – piszą państwo Beata i Łukasz. – Chcielibyśmy wiedzieć jednak na wszelki wypadek, co w takiej sytuacji należy zrobić
Przede wszystkim trzeba się zgłosić do najbliższego komisariatu policji i poinformować o zdarzeniu. Istotne jest, aby podczas składania zawiadomienia o kradzieży przedstawić jak najwięcej faktów i okoliczności zdarzenia oraz wskazać miejsca, w których mogło do niego dojść. Następnym (lub nawet równoległym) krokiem jest wizyta w polskim konsulacie, który wystawi dokument tymczasowy, pozwalający na powrót do kraju. Ułatwi także kontakt z bliskimi, którzy pożyczą pieniądze (jeśli jest to niemożliwe, pieniądze pożyczy konsulat). Jeżeli nie ma polskiej placówki, można wystąpić do jakiegokolwiek konsulatu kraju UE, aby wystawił Emergency Travel Document (więcej informacji na ten temat na stronie MSZ –www.msz.gov.pl) w zakładce Polak za granicą.
Jeśli wyjazd organizowało biuro podróży, to do niego należy się zgłosić z prośbą o interwencję. Do kompetencji biura podróży należy bowiem sprawowanie opieki nad klientem – poprzez pilota przy imprezach objazdowych lub rezydenta albo innego lokalnego przedstawiciela, jeśli chodzi o wyjazdy pobytowe. Poszkodowani, zgodnie z przepisami powinni dostać kontakt do lokalnego przedstawiciela, a ten obowiązany jest im pomóc – w przeciwnym razie można mówić o niedopełnieniu warunków umowy przez biuro, co jest podstawą do złożenia reklamacji, a nawet wystąpienia o odszkodowanie. Zakres opieki powinien wynikać z zawartej z biurem przed wyjazdem umowy, stąd tak ważne jest, żeby podpisując ją, zwracać na to uwagę. Przede wszystkim należy pamiętać, że wyjeżdżający z biurem podróży powinni byli zostać ubezpieczeni przez nie przed wyjazdem. Ubezpieczenie z większym wachlarzem opcji wskazane jest przy indywidualnych wyjazdach, gdy jest się zdanym tylko na siebie. ©?
Podstawa prawna
Art. 13 ust. 3 pkt 1, art. 14 ust. 3, art. 16b, art. 30 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 196).