Paszport tymczasowy to dokument podróżny wydawany w sytuacjach nagłych lub gdy standardowy paszport jest niedostępny.

Paszport tymczasowy może być wydawany w przypadku zgubienia, kradzieży lub uszkodzenia paszportu głównego. Paszport tymczasowy ma najczęściej o wiele krótszy okres ważności niż standardowy paszport.

Oto kilka sytuacji, w których paszport tymczasowy może być stosowany:

Zgubienie lub kradzież paszportu

Jeśli paszport główny zostanie zgubiony lub skradziony w czasie pobytu za granicą i nie można go odzyskać przed planowanym wyjazdem, paszport tymczasowy pozwala na powrót do kraju pochodzenia.

Uszkodzenie paszportu

Jeśli paszport główny zostanie uszkodzony w taki sposób, że uniemożliwia podróżowanie, paszport tymczasowy może być wydany tymczasowo do czasu uzyskania nowego paszportu.

Pilne wyjazdy

W niektórych przypadkach, takich jak nagła śmierć w rodzinie lub poważne problemy zdrowotne, paszport tymczasowy może być wydany szybko, aby umożliwić natychmiastową podróż.

Ważne

Paszport tymczasowy ma zwykle ograniczony okres ważności i jest stosowany tylko w sytuacjach awaryjnych. Po powrocie do kraju, konieczne będzie złożenie wniosku o nowy standardowy paszport.