20 kwietnia 2023 r. na lotnisku Chopina w Warszawie uruchomiono punkt wydawania paszportów tymczasowych. Paszport tymczasowy można otrzymać od ręki i jest wydawany na podstawie biletu lotniczego. Jakie należy spełnić formalności, jaki jest koszt wydania paszportu?

Szybki paszport tymczasowy. Jakie jest cel punktu paszportowego

Szybki paszport tymczasowy to rozwiązanie awaryjne. Umożliwi podróż osobie, która zgubiła paszport, nie wiedziała, że stracił on ważność, zapomniała go zabrać z domu lub nie odebrała dokumentu z urzędu paszportowego. Taki paszport nie jest paszportem biometrycznym.

Uruchomienie punktu paszportowego ma związek z licznymi prośbami dotyczącymi przyśpieszenia wydawania dokumentów paszportowych, jakie w tej sprawie wpływały zarówno do ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji oraz wojewodów. Aby stworzyć punkt paszportowy, zmienione zostały zapisy ustawy o dokumentach paszportowych. W jednej z nowelizacji do katalogu okoliczności, w których można wydać paszport tymczasowy, dodane zostały wyjątkowe sytuacje.

Szybki paszport tymczasowy. Kiedy można uzyskać

Paszport tymczasowy w punkcie na Lotnisku Chopina w Warszawie można otrzymać, jeśli osoba utraciła lub zapomniała zabrać ze sobą paszportu lub dowodu osobistego, posiada paszport lub dowód osobisty, który stracił ważność, złożyła wniosek o wydanie paszportu biometrycznego, ale jeszcze go nie odebrała oraz dysponuje ważnym biletem lotniczym.

Szybki paszport tymczasowy? Gdzie złożyć wniosek

Wniosek o szybki paszport tymczasowy można złożyć w punkcie wydawania paszportów tymczasowych. Punkt znajduje się w strefie ogólnodostępnej w budynku Terminala A Lotniska Chopina w Warszawie.

Ważne

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, jednak nie dłużej niż przez 365 dni od daty wydania. Oznacza to, że dokument może być ważny np. przez dzień, tydzień lub pół roku, maksymalnie przez 365 dni. Termin ważności dokumentu będzie dostosowany do okoliczności uzasadniających posiadanie paszportu tymczasowego.

Szybki paszport tymczasowy. Jakie formalności i koszt

Aby otrzymać szybki paszport tymczasowy należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz ważny bilet lotniczy na podróż. Trzeba podpisać wniosek o wydanie paszportu tymczasowego, który zostanie wygenerowany w systemie przez urzędnika.

Należy podpisać go na urządzeniu służącym do pobierania odręcznego podpisu cyfrowego. Kolejny krok to fotografia. Urzędnik wykona ją na miejscu. Paszport zostanie wydrukowany na lotnisku.

Koszt wydania paszportu tymczasowego to 30 zł. Płatność może być zrealizowana wyłącznie kartą płatniczą.

Ważne

Niektóre państwa mogą nie wpuścić podróżnego na swój teren, jeśli ten ma wyrobiony paszport tymczasowy. Jakie to państwa należy ustalić przed samą podróżą – np. skontaktować się z konsulatem tego kraju. Jeżeli podróżny będzie wybierał się do kraju, który paszportu tymczasowego nie honoruje, powinien zostać wcześniej poinformowany przez urzędnika.