Kraina Tysiąca Jezior w rzeczywistości liczy prawie trzy razy więcej akwenów, a woda stanowi nieco ponad 20 proc. powierzchni województwa. Nic dziwnego, że w 2013 roku za jedną z trzech inteligentnych specjalizacji w regionie eksperci uznali właśnie ekonomię wody. Przez niemal dekadę zdążyła ugruntować swoją pozycję i jako kluczowy, perspektywiczny kierunek rozwoju może liczyć na wszechstronne wsparcie. Zaliczają się do niego nie tylko udogodnienia dla przedsiębiorców, ale także inwestycje zrealizowane z funduszy unijnych, które wzbogacają infrastrukturę i tworzą miejsca pracy. Wystarczy wspomnieć, że ze śluzy w Guziance, którą przebudowano dzięki środkom RPO WiM 2014-2020, w ciągu zaledwie tygodnia od uruchomienia skorzystało ponad 1000 żeglarzy i motorowodniaków.

Stawiamy sobie za cel wzmacnianie atrybutów naszego regionu – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Kreujemy sprzyjające otoczenie dla biznesu, który bazuje na zasobach naturalnych, ale w sposób zrównoważony. Mamy wyjątkowe walory przyrodnicze oraz tradycje usługowe i wytwórcze, na tym fundamencie budujemy naszą gospodarkę.

Od wielu lat największym beneficjentem tutejszej natury jest oczywiście branża turystyczna, która obejmuje m.in. bazę noclegową, odnowę biologiczną, sporty wodne czy transport. Nieustannie poszerza swoją całoroczną ofertę, podobnie jak dotrzymujący jej kroku przemysł nautyczny, który ma potężny udział w eksporcie do odległych zakątków świata – już co trzeci jacht w klasie do 10 metrów powstaje właśnie na Warmii i Mazurach. Obecnie działa tu 17 stoczni jachtowych, przy czym dwie mają własne centra badawczo-rozwojowe. Czterej najwięksi producenci łodzi i jachtów wytwarzają 6050 jednostek rocznie.

Reklama

Potencjał regionu jest jednak dużo większy, a dostęp do największych w Polsce zasobów wód powierzchniowych zaowocował różnorodnością branż. Oprócz już wymienionych, prężnie rozwija się produkcja maszyn (w tym do cięcia wodą, turbin i elementów do przemysłu stoczniowego i okrętowego) oraz sektor rolno-spożywczy, prowadzona jest również działalność związana ze środowiskiem przyrodniczym i jego ochroną, badania oraz kształcenie na odpowiednich kierunkach w szkołach i wyższych uczelniach. Ekonomia wody to bezpieczny i sprawdzony pomysł na biznes – inwestorzy, którzy zdecydują się ulokować swój kapitał w tej inteligentnej specjalizacji, szybko nabierają wiatru w żagle.

Więcej informacji o potencjale biznesowym Warmii i Mazur znajdziesz w nowym serwisie invest.warmia.mazury.pl. To kompleksowe źródło wiedzy dla wszystkich przedsiębiorców. Strona zawiera szeroką bazę ofert inwestycyjnych, wraz ze szczegółową dokumentacją dostępnych nieruchomości. Pomocnym narzędziem jest także Przewodnik inwestora, który w przystępny sposób wyjaśnia cały proces inwestycyjny – od poszukiwania lokalizacji, aż do finalizacji przedsięwzięcia.
foto: materiały prasowe