Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ułatwia korzystanie z opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej i EFTA. Dzięki niej można otrzymać pomoc medyczną na identycznych zasadach, jak osoby ubezpieczone w państwie, do którego podróżujemy - przypomina NFZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem, który potwierdza prawo do świadczeń medycznych. EKUZ jest honorowana w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii).

Wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatne.

"W razie nagłej choroby lub wypadku EKUZ uprawnia do skorzystania z pomocy lekarza lub hospitalizacji za granicą. Co istotne osoba, która ma EKUZ, skorzysta z pomocy medycznej na identycznych prawach, które obowiązują osoby ubezpieczone w państwie, do którego ta osoba podróżuje" - przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia we wtorkowym komunikacie.

Zakres EKUZ różny w każdym kraju

NFZ zwraca uwagę, że zakres finansowanych w ramach EKUZ rodzajów pomocy lekarskiej może różnić się w poszczególnych państwach, ale dzięki karcie EKUZ pacjent ma prawo do leczenia niezbędnego i nieplanowanego, w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa, na takich samych zasadach, jak obywatele danego państwa. Jeśli w danym państwie pacjent pokrywa część kosztów za wizytę u lekarza, to także dla nas będzie ona częściowo odpłatna.

EKUZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona w Polsce. Mogą otrzymać ją też niektóre osoby nieubezpieczone, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do 18 lat, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie EKUZ można złożyć w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, przez Internetowe Konto Pacjenta, pocztą tradycyjną – na adres oddziału lub delegatury NFZ, pocztą elektroniczną, jednak wyłącznie w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ.

Kartę od ręki można otrzymać w oddziale lub delegaturze NFZ po wypełnieniu wniosku. Zatrudnieni albo prowadzący działalność gospodarczą otrzymają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na 3 lata. Dzieci i młodzież, którym przysługuje EKUZ, otrzymają kartę ważną do ukończenia 18. roku życia. EKUZ dla emerytów, którzy ukończyli 60 lat – w przypadku kobiet lub 65 lat – w przypadku mężczyzn, będzie ważna 20 lat.

W 2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wydał ponad 1,7 mln kart EKUZ. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg