Jeśli akwen służy do kąpieli jedynie do 30 dni w roku i nie było zasadne tworzenie kąpieliska, bo np. korzystali z niego tylko goście pensjonatu czy agroturystyki, zgodę na utworzenie takiego miejsca do pływania musiała wyrazić rada gminy. Teraz wystarczy samo zgłoszenie do włodarza.

Procedura krok po kroku / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe