Kraje Unii Europejskiej uzgodniły w poniedziałek, że usuną Stany Zjednoczone, Izrael, Kosowo, Liban, Czarnogórę i Macedonię Północną z unijnej listy "bezpiecznych podróży", co oznacza, że obywatele tych krajów będą podlegać ściślejszym kontrolom dot. Covid-19 na granicach UE.

Lista ma na celu ujednolicenie zasad podróżowania w całej UE, chociaż nie wiąże poszczególnych krajów UE, które mają swobodę w ustalaniu własnej polityki granicznej. Jest sukcesywnie aktualizowane w oparciu o najnowsze dane dot. zachorowań.

Jak wskazuje Reuters, już niektóre kraje UE, takie jak Niemcy i Belgia, klasyfikują Stany Zjednoczone jako oznaczone na czerwono, co oznacza wymóg testów i kwarantanny, podczas gdy dla Francji i Holandii Stany Zjednoczone są klasyfikowane jako kraj bezpieczny, jeśli chodzi o kwestie pandemiczne.

Wykaz UE obejmuje obecnie 17 krajów, w tym Kanadę, Japonię i Nową Zelandię.

UE nadal wpuszcza na swoje terytorium większość odwiedzających spoza UE, którzy są w pełni zaszczepieni, chociaż w niektórych krajach obowiązują testy i okres kwarantanny, w zależności od kraju przybycia do UE.