Do niedawna posiadacze Polskich Bonów Turystycznych mogli płacić nimi głównie za noclegi w obiektach turystycznych oraz za imprezy turystyczne z minimum jednym noclegiem, organizowane przez operatorów turystycznych lub organizacje pożytku publicznego. Od 26 stycznia br. możliwe jest już dokonywanie płatności nimi również za jednodniowe imprezy turystyczne, które noclegu nie obejmują. A to dzięki najnowszej nowelizacji specustawy o COVID-19 (czyli ustawie z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2021 r. poz. 159), która w art. 23 dokonała również zmian w przepisach ustawy z 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1262; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz.159).
Możliwości dla rodzin…
Zmiana ta pozwoli na zwiększenie możliwości wykorzystania bonów przez jego posiadaczy, czyli polskie rodziny (przypomnijmy: dokument elektroniczny uprawniający do kwoty 500 zł przysługuje na każde dziecko, wprowadzono go w połowie ub.r., aby wesprzeć branżę turystyczną w czasach COVID-19, będzie można go realizować do końca marca 2022 r.). – Po zmianie bony będą mogły służyć również m.in. do opłacania pakietów usług, np po zniesieniu obostrzeń będzie można łączyć usługę transportu z biletami wstępu na basen, do parków rozrywki, i innych obiektów albo z usługami przewodników. Będzie można za ich pomocą również realizować wycieczki szkolne, które często są jednodniowe, np. łącząc usługę transportu z biletami wstępu do muzeum – wyjaśnia Dominik Borek, dyrektor departamentu turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Podstawowy warunek: pakiety muszą być oferowane przez legalnie działającego organizatora turystyki lub organizację pożytku publicznego.
…i dla branży
W efekcie poszerzyć się może krąg podmiotów, które realizują bony. Resort rozwoju liczy, że w ostatecznym efekcie więcej przedsiębiorców i specjalistów będzie mogło pozostać aktywnymi zawodowo. – Wprowadzona zmiana może pomóc w zdobyciu klientów przez osoby prowadzące działalność w szeroko rozumianej branży turystycznej: począwszy od pilotów wycieczek, przewodników, agentów, poprzez osoby zajmujące się transportem, aż po osoby organizujące wyjazdy szkolne. Liczymy, że będzie zachęcać do oferowania pakietów usług. Przewodnik turystyczny będzie np. mógł proponować w pakiecie usługę przewodnictwa i bilety wstępu do muzeów czy do innych turystycznych atrakcji – mówi dyr. Dominik Borek.
Jednocześnie wymóg oferowania usług przez profesjonalnych organizatorów turystyki (o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2139) ma wyeliminować możliwość nadużyć.
Dokładniejsze informacje
Do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym została wprowadzona także poprawka dotycząca systemu rejestrowania się przedsiębiorców w bazie podmiotów realizujących bony (prowadzonej przez Polska Organizację Turystyczną). Najnowsze zmiany zobowiązują przedsiębiorców nie tylko do podawania tak jak dotychczas danych firmy, tj. nazwy i adresu, pod którymi jest zarejestrowana działalność, lecz także nazwy handlowej i adresu konkretnego obiektu, w którym są realizowane usługi hotelarskie, a ponadto adresu strony internetowej (jeśli taka jest prowadzona). – A zatem w przypadku, gdy firma jest właścicielem kilku obiektów, musi teraz osobno podać dane adresowe każdego z nich – wyjaśnia na swoich stronach Polska Organizacja Turystyczna.
Zmiana ta ma na celu doprecyzowanie informacji, jakie figurują w bazie i trafiają do turystów zainteresowanych realizacją bonów. Do tej pory niejednokrotnie bywało, że figurujący na stronie adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podmiotu przyjmującego zapłatę w bonach jest inny niż miejsca świadczenia usług hotelarskich. Tak się zdarzało, gdy przedsiębiorca prowadził kilka hoteli albo gdy jego działalność podstawowa była zgoła odmienna.
Z poszerzeniem katalogu informacji w bazie POT wiąże się obowiązek nałożony na przedsiębiorców, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dokonali rejestracji na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym. Muszą w ciągu 14 dni od wejścia noweli w życie uzupełnić brakujące informacje (art. 42 ustawy nowelizującej specustawę). I choć obowiązek nie jest obwarowany żadną sankcją, to resort jest przekonany, że przedsiębiorcy sami będą zainteresowani uzupełnieniem informacji w bazie. – To pomoże im lepiej dotrzeć ze swoją ofertą do posiadaczy bonów – mówi Dominik Borek. ©℗