Firma Ecco Holiday, jako pierwszy i na ten moment jedyny organizator, wprowadza dodatkowe ubezpieczenie chroniące pieniądze każdego klienta. Dzięki niemu, w razie niezrealizowania wyjazdu, ubezpieczyciel w ciągu 30 dni zwróci 100% dokonanej wpłaty. Koszt ubezpieczenia w całości pokrywa Ecco Holiday, zaś samo ubezpieczenie dostarczane jest przez SKOK Ubezpieczenia.

"Mimo ostatnich wydarzeń oraz wielu dyskusji, które toczą się na temat bezpieczeństwa turystów, zarówno organizacje branżowe, jaki i większość touroperatorów tkwi w przekonaniu, że wszystko jest w porządku. Uważamy, że takie podejście jest karygodne, dlatego postanowiliśmy we własnym zakresie zabezpieczyć naszych klientów. Jeśli branża chce odzyskać zaufanie klientów, powinna rozważyć podobne kroki" - mówi Grzegorz Płókarz, prezes Zarządu Ecco Holiday.

"Potwierdzam, że objęliśmy ubezpieczeniem Ecco Holiday, a dokładniej mówiąc: klientów tego operatora. Nie każdemu operatorowi udzielilibyśmy tego typu ochrony. Ufam, że te działania przyczynią się do zwiększenia wiarygodności firmy Ecco Holiday i pozwolą jej jeszcze skuteczniej działać na konkurencyjnym rynku usług turystycznych, gdzie - podobnie jak w branży ubezpieczeniowej - jedną z zasadniczych zalet jest wiarygodność i zaufanie" - mówi Tomasz Klimkiewicz, dyrektor Działu Ryzyka SKOK Ubezpieczenia.

"Dotychczasowe rozwiązania nie sprawdziły się. W takiej sytuacji, naszym obowiązkiem jest chronić osoby, które powierzają nam swoje wakacje. Teraz każdy klient, zawierając umowę z nami, automatycznie będzie objęty dodatkową ochroną. W razie problemów, swoje pieniądze otrzyma w całości i w krótkim czasie. W obecnym systemie niestety nie może liczyć ani na szybki, ani na pełny zwrot swoich wpłat" - wyjaśnia prezes Ecco Holiday.

Ubezpieczenie wpłat jest kolejnym krokiem mającym podnieść bezpieczeństwo klientów, ponoszących jak dotąd największe konsekwencje problemów spotykających biura podróży. Jednak dużo ważniejszą zmianą było przemodelowanie sposobu działania firmy.

Obecnie Ecco Holiday to jedyny touroperator w Polsce, który zabezpiecza tak wszechstronnie interesy swoich klientów. Dla zawierającego z organizatorem umowę oznacza to zupełny brak ryzyka związanego z utratą wpłaconych środków.