Przyjazdy turystyczne na świecie znowu szybko rosną, co dowodzi odporności branży turystycznej na skutki globalnego kryzysu gospodarczego i finansowego – stwierdza najnowszy raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD.

Dokument zatytułowany „Turystyczne trendy i Polityka w OECD 2012” wskazuje, że kraje tego ugrupowania stanowiły punkt docelowy 66 proc. wyjazdów/przyjazdów na całym świecie w 2010 roku. Na kraje UE przypadało 50,2 proc. tak wyliczanego ruchu turystycznego. W 2010 roku na świecie odnotowano w sumie 940 mln przyjazdów turystycznych, czyli o 6,7 proc. więcej niż w roku 2009, przy czym największy wzrost był udziałem regionu Azji i Pacyfiku. Przyjazdy turystyczne w krajach OECD zwiększyły się o 4 proc., a w UE – o 2,7 proc.

Turystyka ma znaczący udział w sektorze usługowym państw członkowskich OECD i Unii Europejskiej. Przypada na nią jedna trzecia eksportu usług i do 10 proc. PKB.

OECD sugeruje przeprowadzenie kluczowych reform w zakresie polityki i wdrożenia skutecznych praktyk zarządzania w tej gałęzi gospodarki w celu zwiększenia jej konkurencyjności i zapewnienia trwałego rozwoju. Rządy powinny przyjąć całościowe i zintegrowane podejście dla rozwoju turystyki, lepiej zdefiniować rolę i odpowiedzialność organizacji turystycznych oraz zachęcać do bardziej skoordynowanych działań w całej branży.