Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do ulgi w opłacaniu należności do ZUS przewidują przyjęte przez Senat poprawki tzw. tarczy antykryzysowej dla turystyki. Oznacza to, że ponownie musi rozpatrzyć ją Sejm.
Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Umożliwia ona m.in. zwolnienie ze składek dla przedsiębiorców z branży turystycznej i eventowej. Przepisy w wersji przyjętej przez Sejm przewidywały, że zwolnienie miało przysługiwać za czerwiec, lipiec i sierpień. I tu zaszła pierwsza zmiana. Na ostatnim posiedzeniu senatorowie zaproponowali, aby ten okres obejmował lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r.
Uprawnieni do ulgi mieli być z kolei płatnicy prowadzący przeważającą działalność pod określonym kodem PKD. I to kryterium pozostało, zmodyfikowano jednak wymóg, aby przychód z prowadzenia firmy uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, musiał być niższy co najmniej o 80 proc. od przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu 2019 r. Po zmianach spadek ma wynosić minimum 75 proc.
Przedstawiciele branży turystycznej i eventowej zwracali też uwagę, że tarcza przygotowana z myślą o podmiotach z tego sektora nie obejmuje wszystkich przedsiębiorców (pisaliśmy o tym: „Zwolnienie ze składek dla branży turystycznej pełne mankamentów”, DGP nr 177/2020). W konsekwencji, za sprawą senackich poprawek, do grona beneficjentów ustawy dołączyły podmioty objęte kodami: 55.30.Z (pola kempingowe i namiotowe – m.in. zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w obozowiskach, przyczepach kempingowych, zagwarantowanie miejsc na ustawienie namiotów), 73.11.Z (działalność agencji reklamowych – m.in. projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych, tym tworzenie stoisk oraz innych konstrukcji i miejsc wystawowych), 79.11.B (działalność pośredników turystycznych – m.in. wykonywanie na zlecenie klienta czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych), 79.12.Z. (działalność organizatorów turystyki – m.in. organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne uwzględniające transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie), 59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów – m.in. projekcja filmów lub nagrań wideo w kinach lub na otwartym powietrzu), 52.29.C (działalność pozostałych agencji transportowych – m.in. działalność agentów celnych, działalność agentów spedycji towarowej, działalność związana z obsługą towarową).
Ustawa przewiduje też przyznanie dodatkowego świadczenia postojowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – również w oparciu o kod PKD.
Etap legislacyjny
Ustawa ponownie skierowana do Sejmu