Ze wsparcia na pokrycie kosztów wypoczynku będą mogli skorzystać rodzice, którym świadczenia na dzieci są wypłacane przez inny kraj UE oraz emeryci i renciści – jeśli Sejm nie odrzuci poprawek Senatu.
Opłacenie noclegu dziecka w hotelu czy gospodarstwie turystycznym, uczestnictwo w koloniach i obozach sportowych. To tylko kilka przykładowych wydatków, które będzie można pokryć za pośrednictwem wynoszącego 500 zł bonu turystycznego. Jednak to, kto będzie mógł z niego skorzystać, nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Na ostatnim posiedzeniu Senat przyjął bowiem poprawki do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, a najważniejsze z nich przewidują właśnie rozszerzenie grupy osób mających do niego prawo. To posłowie zdecydują więc, kto ostatecznie uzyska takie wsparcie.

Bon również dla seniora