W hotelach, pensjonatach i innych miejscach noclegowych podczas trwania epidemii COVID-19 personel oraz klienci objęci są szeregiem specjalnych zasad i ograniczeń, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie. Chodzi m.in. o limit gości, który może przebywać w danej części obiektu oraz zakaz przebywania na terenie hotelu lub pensjonatu osób niezakwaterowanych.

Wakacje 2020 oznaczają dla wypoczywających w hotelach, pensjonatach, prywatnych kwaterach oraz innych miejscach noclegowych konieczność przestrzegania szeregu ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej.

Podstawowym ograniczeniem jest limit klientów, który może przebywać w danej części obiektu. Informacja o maksymalnej liczbie gości, która może przebywać w danym miejscu powinna być umieszczona przed wejściem oraz w recepcji. Przy ustalaniu maksymalnej liczby gości stosuje się iloczyn: liczba pokoi razy dwie osoby.

Goście oraz potencjalni klienci powinni zostać poinformowani o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie.

Restauracje i bary w ramach hoteli i obiektów noclegowych oferować mogą jedzenie wyłącznie na wynos

Klient z wyraźnymi oznakami choroby (m. in. kaszel, duszność, złe samopoczucie) nie powinien być wpuszczony na teren hotelu lub innego miejsca oferującego noclegi. Na terenie takich obiektów obowiązuje także bezwzględny zakaz przebywania osób w danym miejscu niezakwaterowanych.

W przypadku stwierdzenia wyraźnych objawów chorobowych u gościa danego obiektu, należy go odizolować w przeznaczonym do tego pomieszczeniu, powiadomić pogotowe ratunkowe oraz zgłosić incydent do kierownictwa obiektu. Obszary, w których przebywała i poruszała się taka osoba, powinny być poddane sprzątaniu i dezynfekcji w zakresie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, itp.).

Na terenie obiektu hotelowego lub noclegowego powinny być umieszczone dozowniki z płynem dezynfekującym do rąk (w szczególności: przy wejściach, przy recepcji, przy wejściach do wind, punktach gastronomicznych oraz wyjściach z toalet). Przy dozownikach powinna zostać umieszczona instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk. Rekomendowane jest także zapewnienie klientom możliwości zakupu w recepcji maseczek ochronnych. W łatwo dostępnych miejscach muszą być umieszczone numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

Przebywanie gości przy recepcji powinno być ograniczone do niezbędnego minimum. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zarządzający danym obiektem zobowiązani są umieścić instrukcje mycia rąk, a także zdejmowania i zakładania rękawiczek oraz zdejmowania i zakładania maseczki.

Wszelkie pomieszczenia, w których mogą się tworzyć skupiska ludzie, muszą być wyłączone z użytkowania. Chodzi tu np. o wspólne sale telewizyjne, pokoje/sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dyskoteki i tym podobne. Możliwość korzystania z takich pomieszczeń i części obiektu noclegowego dopuszczalna jest tylko wówczas, gdy osoby wspólnie zakwaterowane wynajmą takie pomieszczenie na wyłączność (z wykluczeniem innych gości).

Wytyczne nakładają także na zarządzających obiektami z usługami hotelarskimi lub noclegowymi bieżącą dezynfekcję: toalet ogólnodostępnych, wind, klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych powierzchni często dotykanych. Dezynfekcja bieżąca powinna się odbywać nie rzadziej niż co godzinę. Blat recepcji powinien być dezynfekowany po każdym gościu. Zarządzający takimi obiektami powinni zapewnić odpowiedni sprzęt i środki do codziennych prac porządkowych, w tym profesjonalne środki myjące.

Rutynowe sprzątanie pokoi powinno zostać ograniczone i wykonywane jedynie na życzenie klienta.

Zgodnie z zaleceniami GIS po każdym kliencie pokój powinien być nie tylko uprzątnięty, ale powinien przejść także dezynfekcję w zakresie: wszystkich powierzchni dotykowych (m.in. oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) oraz łazienki. Pomieszczenie powinno zostać gruntownie wywietrzone albo przejść ozonowanie, zamgławianie, dekontaminację lub inną procedurę dezynfekującą (po zastosowaniu dezynfekcji ponowne wynajęcie pokoju możliwe jest po okresie, który jest zalecany dla danej procedury dezynfekującej). W łazienkach pokojowych nie wolno używać suszarek nadmuchowych. Pościel oraz ręczniki muszą być prane w temperaturze nie niższej niż 60 stopni Celsjusza, z zastosowaniem detergentu (pranie i dostawa z pralni podlega reżimowi sanitarnemu). Wszelki sprzęt udostępniany gościom powinien być dezynfekowany po każdym użyciu (dotyczy to np. rowerów czy sprzętu sportowego). Personel sprzątający powinien prawidłowo używać maseczek i rękawiczek ochronnych (w razie potrzeby - także jednorazowego fartucha z długim rękawem).

Wszystkie pomieszczenia obiektu hotelowego lub noclegowego powinny być regularnie wietrzone, ozonowane lub poddane dekontaminacji.

W obiekcie hotelowym lub noclegowym spoczywa także obowiązek przygotowania pomieszczenia (pokoju), który będzie służył do czasowej izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.