Amerykańska wiza jest wydawana przez upoważnione organy Stanów Zjednoczonych Ameryki (ambasadę lub konsulat). Dokument, uprawniający do starania się o wjazd na terytorium kraju, jest w formie naklejki umieszczany na jednej ze stron paszportu.

Oznacza to, że posiadanie ważnego paszportu jest niezbędne do rozpoczęcia starań o wydanie wizy. Względem obywateli polskich wymagane jest, by paszport był ważny przynajmniej tyle czasu ile dana osoba planuje spędzić w USA.

Datą ważności wizy jest ostatni dzień, w którym można wjechać na terytorium USA.

Ponieważ wiza jest trwale związana z paszportem osoby chcącej wjechać na amerykańskie terytorium, wiele podróżnych ma wątpliwości, co zrobić gdy paszport, w którym znajduje się naklejka straci ważność. Jest możliwość uniknięcia kosztów ponownego wydania dokumentu.

Z informacji udostępnianych przez amerykańską ambasadę wynika, że osoby znajdujące się w takiej sytuacji powinny zabrać w podróż oba paszport (nowy – z nową datą ważności oraz stary – w którym znajduje się wiza).

Powyższe rozwiązanie jest możliwe jedynie w przypadkach, gdy:
1. wiza nie jest uszkodzona (przy wymianie dowodu należy zwrócić uwagę, by nie została podziurawiona)
2. cel podróży musi zgadzać się z kategorią aktualnej wizy nieimigracyjnej
3. w obu dokumentach muszą widnieć takie same dane osobowe oraz obywatelstwo.


W stosunku do osób, które w oficjalny sposób zmieniły personalia (np nazwisko z powodu ślubu) i z tego powodu został im wydany nowy paszport, ambasada rekomenduje ubieganie się o nową wizę.