Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało właśnie do konsultacji publicznych projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Akt ma wdrażać do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302. Nowe regulacje muszę wejść w życie najpóźniej 1 stycznia 2018 r.
Co ma się zmienić? Na mocy projektowanych przepisów ochroną m.in. przed niewypłacalnością objęci będą ci podróżni, którym oferowane są przez przedsiębiorców tzw. pakiety dynamiczne z powiązanymi usługami turystycznymi. Chodzi o uregulowanie w przepisach m.in. takich przypadków, gdy przy okazji rezerwowania lotu decydujemy się również kupić nocleg w hotelu rekomendowanym przez przewoźnika. Z zakresu ustawy wyraźnie wyłączone mają być natomiast podróże służbowe oraz imprezy trwające krócej niż dobę – o ile nie przewidują noclegu.
Projekt przejmuje obecnie funkcjonujące przepisy dotyczące instytucji Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jako dodatkowego zabezpieczenia wpłat podróżnych oraz kosztów sprowadzenia ich do kraju (tzw. II filar). Proponowana regulacja zakłada też pozostawienie w niemal niezmienionej formie I filaru istniejącego systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki (turystyczny rachunek powierniczy, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych).
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przesłany do konsultacji społecznych