Via Baltica – to fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi.

Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku.

Dotychczas w ramach polskiej części trasy powstały odcinki S8: Radzymin – Wyszków i obwodnica Ostrowi Mazowieckiej oraz S61: obwodnica Stawisk, obwodnica Szczuczyna, obwodnica Augustowa.

Obecnie w budowie jest odcinek drogi S8 Marki – Radzymin (15,4 km), którego ukończenie jest planowane w listopadzie 2017 r. oraz S8 Wyszków – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej (29,1 km), oddanie do ruchu tego odcinka planowane w lipcu 2018 r. W realizacji jest obwodnica Suwałk o długości 13,9 km. Planowany termin oddania do ruchu to II kw. 2019 r.

Dotychczasowe działania w ramach praca na polskim odcinkiem Via Baltica:

- 2005 - rozpoczęcie prac przygotowawczych w zakresie I Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (Budzisko- Warszawa).
- 2009 - zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. „W sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych” (dopisanie drogi ekspresowej S61 na odc. S8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno)).
- 2010 - rozpoczęcie prac przygotowawczych w zakresie materiałów do decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej budowie drogi ekspresowej S-61 na odcinku od węzła „Szczuczyn” do węzła „Szkocja” (odc. od msc. Szczuczyn do msc. Raczki.
- 2011 - opracowanie studium korytarzowego etap I (STEŚ I) dla 4 wariantów przebiegu S61 na odcinku węzeł „Szczuczyn” węzeł „Szkocja”. Rekomendacja wariantów do dalszych analiz.
- 2013 - opracowanie studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowego dla 4 wariantów.
- 19.09.2014 - posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych - wybór wariantu 4 jako wariantu najkorzystniejszego z punktu widzenia Inwestora.
- 24.11.2014 - złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.
- 15.10.2015 - wydanie decyzji środowiskowej.
- 15.04.2016 - ogłoszenie przetargu na projekt i budowęikona lupy />
Planowane Via Carpatia i Via Baltica połączą trzy morza. Źródło: DGP / Dziennik Gazeta Prawna

Następnie w październiku 2016 roku głoszone zostało postępowanie przetargowe dla odcinków S61 Szczuczyn – Augustów oraz od Suwałk do granicy państwa w Budzisku. Zadania te uzyskały dofinansowanie z unijnego funduszu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility - CEF).

24 października 2016 r. w Łomży odbyła się konferencja poświęcona budowie Via Baltica w Polsce, w której wzięła udział premier Beata Szydło, a także minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Bojarowicz, prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, parlamentarzyści i samorządowcy.
Premier Beata Szydło podczas spotkania z podlaskimi samorządowcami dotyczącego odcinka drogi S61 przebiegającego przez Łomżę od Ostrowi Mazowieckiej (Mazowieckie) do Szczuczyna (Podlaskie) podkreśliła, że budowa drogi S61 będzie realizacją marzeń mieszkańców regionu. - To namacalny i konkretny dowód na realizację programu rządu – dodała B. Szydło. To 91 km planowanej trasy.

- Przyjechałam dzisiaj do Łomży, żeby rozliczyć się z obietnic, które składane były tutaj w kampanii wyborczej przez PiS - podkreślała premier Beata Szydło. Jak mówiła budowa trasy Via Baltica to jedna ze spełnionych obietnic. Z satysfakcją mogę dziś zaprezentować umowę podpisaną przez ministra budownictwa na realizację drogi, która stworzy dla miasta i regionu szansę. To jest namacalny efekt działań rządu Prawa i Sprawiedliwości – dodała Beata Szydło.

- Międzynarodowa trasa Via Baltica ma istotny charakter tranzytowy i bardzo duże znaczenie dla systemu transportowego Polski i Europy. Dlatego polski rząd podjął decyzję o jak najszybszej budowie całego ciągu. Dziś kierujemy do realizacji ostatni odcinek drogi ekspresowej S61 z Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna, wraz z obwodnicą Łomży – zaznaczył minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

91-kilometrowy fragment Via Baltica powstanie w technologii betonowej w latach 2018-2021. Łączna, szacunkowa wartość inwestycji to ok. 3,5 mld zł. Budowa drogi ekspresowej S61 od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do obwodnicy Szczuczyna zostanie podzielona na 6 odcinków, które zostaną zrealizowane w systemie Projektuj i Buduj:

- węzeł Podborze (z węzłem) - węzeł Śniadowo (bez węzła) - długość 19,5 km
- węzeł Śniadowo (z węzłem) - węzeł Łomża Południe (bez węzła) - długość 17 km;
- węzeł Łomża Południe (z węzłem) – węzeł Łomża Zachód (bez węzła) - długość 7,2 km;
- węzeł Łomża Zachód (z węzłem) – węzeł Kolno (bez węzła) - długość 13,35 km;
- węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła) - długość 16 km;
- węzeł Stawiski (bez węzła) - obwodnica Szczuczyna - długość 18 km.
Źródło: Materiały prasowe, GDDKiA, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Oprac. T.J.