Czerwone znaki na żółtym tle. Od czerwca na ulicach Polski pojawią się samochody z nowym rodzajem tablic rejestracyjnych. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która weszła w życie 1 czerwca br., wprowadza możliwość czasowego dopuszczenia do ruchu samochodów sportowych, a nowe tablice są jednym z jej elementów.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym mają na celu ułatwienie życia właścicielom samochodów sportowych. Nowe przepisy dotyczące tablic rejestracyjnych pozwolą na czasowe dopuszczenie tych pojazdów do ruchu, co umożliwi ich przemieszczanie między odcinkami specjalnymi, na przeglądy techniczne czy konieczne naprawy. Dotychczas kierowcy tych samochodów napotykali na problemy z przejazdem na publicznych drogach, co było szczególnie widoczne podczas rajdu Barbórka. Policja wtedy zatrzymywała pojazdy i zabierała dowody rejestracyjne.

Czerwone znaki na żółtym tle. Nowe tablice rejestracyjne

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury, tymczasowe tablice rejestracyjne dla samochodów sportowych będą miały specjalną kolorystykę: czerwone znaki na żółtym tle. W przypadku czasowych tablic rejestracyjnych dla samochodów sportowych numer rejestracyjny będzie składał się z wyróżnika województwa oraz wyróżnika pojazdu w kolorze czerwonym na żółtym tle.

Nowe tablice rejestracyjne. Jakie są koszty i warunki?

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że koszt czasowego dopuszczenia do ruchu wynosić będzie 18 zł 50 gr, natomiast wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych będzie kosztować 100 zł. Szacuje się, że rocznie wydawanych będzie około 200 kompletów takich tablic, co oznacza, że nie będą one częstym widokiem na polskich drogach.

Samochody sportowe. Przepisy w praktyce

Samochody sportowe, które uzyskają czasowe tablice rejestracyjne, będą mogły poruszać się po drogach publicznych tylko w czasie trwania zawodów sportowych i tylko na wcześniej zgłoszonych trasach. Na same zawody pojazdy będą musiały być transportowane na lawetach.

Zmiany w rejestracji pojazdów. Jakie kary?

Wprowadzenie nowych tablic rejestracyjnych to kolejna zmiana po zlikwidowaniu czarnych tablic rejestracyjnych, które przestały obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Osoby, które nie dostosują się do nowych przepisów, mogą zostać ukarane mandatami. Kara w wysokości 500 zł grozi za niezarejestrowanie pojazdu w terminie powyżej 30 dni od daty zakupu, a 1000 zł za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie ponad 180 dni od daty zakupu.