Protekcjonistyczne przepisy niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) sprawiają, że firmy zza Odry coraz częściej unikają zlecania przewozów polskim przedsiębiorcom transportowym.
Ci skarżą się, że na jednej z największych internetowych giełd transportowych w Europie zaczęły się pojawiać ogłoszenia dyskryminujące polskich przewoźników. Firmy zrzeszone w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Transportu Drogowego zgłaszają coraz częstsze przypadki umieszczania w ofertach publikowanych na stronie internetowej giełdy TC Truck & Cargo (należy do TimoCom.) adnotacji typu „Only German”, „Nur für Deutsche” czy po prostu „No polish truck”.
Zdaniem Andrzeja Bogdanowicza z OZPTD zamieszczanie ogłoszeń zawierających tego typu dopiski jest niezgodne z podstawowymi zasadami działania giełdy: wolnym dostępem podmiotów i równym traktowaniem jej członków.
– Nie mówiąc już o tym, że ogłoszenia zawierające klauzule typu „Nur für Deutsche” mają bardzo negatywne konotacje historyczne i w Polsce jednoznacznie kojarzą się z czasami hitlerowskiej okupacji – wskazuje Bogdanowicz.
Dlatego związek domagał się od TimoCom. zaprzestania publikowania dyskryminujących ogłoszeń z uwagi na to, że stanowi to też przejaw protekcjonistycznych praktyk.
– Firma TimoCom. jako organizator i właściciel giełdy transportowej ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści i powinna weryfikować materiały tam zamieszczane – przypomina OZPTD.
Przedstawiciele giełdy tłumaczą jednak, że każdego dnia na ich platformie ponad 114 tys. podmiotów publikuje nawet do pół miliona ofert transportowych. A przy tak dużej liczbie anonsów nie jest możliwa skuteczna ich weryfikacja. Giełda zapewnia jednak, że reaguje na każde zgłoszenie dotyczące umieszczania w treści ofert zwrotów obraźliwych lub dyskryminujących, a każda oferta niezgodna z regulaminem jest usuwana z systemu. Problem jednak polega na tym, że zdaniem TimCom. za dyskryminujące jakąś firmę lub grupę firm można uznać co najwyżej sformułowanie „No Polish truck”. Natomiast adnotacje takie jak „Only German” czy „Nur für Deutsche” trudno zakwalifikować jako obraźliwe czy dyskryminujące, bo stanowią jedynie doprecyzowanie kryteriów doboru partnera biznesowego.
„Przedsiębiorstwa działające na wolnym rynku mają pełną swobodę w zakresie doboru partnera biznesowego i TimoCom. nie może w to ingerować. Zwracamy uwagę, że w wielu przypadkach wymagania dotyczące pochodzenia usługodawcy uwarunkowane są oczekiwaniami nadawców towarów, ich odpowiedzialnością względem przepisów (np. MiLoG) czy nawet warunkami polis ubezpieczeniowych. Jesteśmy przekonani, że nie mają one żadnych uwarunkowań historycznych, a jedynie mają na celu zabezpieczenie interesów firmy zlecającej” – czytamy w piśmie platformy do OZPTD.
Zdaniem mec. Pawła Judka z kancelarii Działyński i Judek nie ma jednak większej różnicy pomiędzy sformułowaniem „Only German” i „No Polish truck”.
– To pierwsze po prostu wyłącza wszystkie oferty spoza Niemiec, a to drugie tylko z Polski, choć rzeczywiście to ono ma bardziej dyskryminacyjny wydźwięk. Nie uważam natomiast, by można było zabronić prywatnym podmiotom stosowania tego rodzaju ograniczeń. Zakaz dyskryminacji podmiotów spoza danego kraju odnosi się bowiem przede wszystkim do podmiotów publicznych, w szczególności organów stanowiących prawo – stwierdza mec. Judek.
– Rozwiązania antydyskryminacyjne są często elementem przepisów prawa pracy czy dotyczących świadczenia usług o charakterze powszechnym. Nie widzę natomiast podstaw do narzucania takich zasad prywatnym podmiotom w relacjach biznesowych – przyznaje radca prawny.
Jak mówi, podobnie jest z kampaniami np. namawiającymi do kupowania polskich produktów: dopóki są to akcje prywatne i nie są w żaden sposób wspierane przez organy publiczne, nie można mówić o złamaniu zakazu dyskryminacji. – Podmioty prywatne mogą promować produkty określonego pochodzenia. Oczywiście w skrajnych wypadkach można rozważyć odwołanie się do przepisów o nieuczciwej konkurencji czy o nadużywaniu pozycji dominującej, ale w tym wypadku nie widzę podstaw do ich zastosowania – twierdzi mec. Judek.