Unijne kraje powinny także określić wspólne zasady dotyczące zarządzania, regulacji i nadzoru bezpieczeństwa w tym zakresie. W ocenie Brukseli, Polska nie dokonała pełnego wdrożenia tych przepisów. W komunikacie Komisji czytamy, że „polskie prawo nie gwarantuje prowadzenia dochodzenia w sprawie poważnych wypadków przez niezależny organ dochodzeniowy, a Polska nie zapewnia też niezależności organu bezpieczeństwa”. Termin wdrożenia dyrektywy upłynął pod koniec kwietnia 2006 roku. W zeszłym roku Bruksela upomniała Polskę w tej sprawie, ale bezskutecznie. Stąd dzisiejsza decyzja o skierowaniu pozwu do Trybunału w Luksemburgu.

Komisja Europejska wezwała dziś Polskę do przestrzegania unijnych przepisów także w innych sprawach. Chodzi o zasady dotyczące maksymalnych obciążeń i wymiarów pojazdów ciężarowych oraz zaprzestanie dyskryminacyjnego stosowania opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Wrocław. Według Komisji opłaty lotniskowe we Wrocławiu stanowią nieuzasadnioną przeszkodę w świadczeniu transgranicznych usług lotniczych.

Kolejna decyzja Brukseli dotyczy przestrzegania dyrektywy usługowej. Tutaj jednak upomnienie skierowano do czterech krajów: oprócz Polski, także do Austrii, Cypru i Niemiec. Według Komisji przepisy w tych krajach zawierają nieuzasadnione przeszkody w świadczeniu usług przez przedstawicieli wolnych zawodów. W przypadku Polski chodzi o utrzymywanie stawek minimalnych dla rzeczników patentowych.

Polska ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Brukseli o tym jak zamierza podporządkować się unijnym przepisom. Jeśli tego nie zrobi do unijnego Trybunału Sprawiedliwości mogą trafić kolejne pozwy.