Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIB) wznowią rozmowy ze stroną rosyjską na temat zasad wykonywania przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej w poniedziałek, 1 lutego, podał resort.

"Strona rosyjska pozytywnie odpowiedziała na dzisiejszy apel wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita o podjęcie rozmów na temat zasad wykonywania przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej oraz ustalenia wysokości kontyngentu zezwoleń na 2016 rok. Na poniedziałek 1 lutego 2016 r. zostały zaplanowane rozmowy zespołów eksperckich w ramach posiedzenia polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych" - czytamy w komunikacie.

Posiedzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Pozytywny wynik tych negocjacji pozwoli na spotkanie wiceministra Szmita z wiceministrem transportu Federacji Rosyjskiej Nikołajem Assaułem, które zostało wstępnie zaplanowane na 2 lutego 2016 r., podano również.

Kilka godzin temu Szmit informował, że strona polska "nie może przyjąć" rosyjskiej propozycji tymczasowego przedłużenia terminu zezwoleń na przewozy między Polską a Rosją do 15 lutego. Według niego, satysfakcjonujące jest wyłącznie ostateczne i jednoznaczne określenie przepisów regulujących transport między Polską a Rosją.

Reklama

Obecne regulacje tracą ważność 31 stycznia, najpoważniejszą konsekwencją jest znaczne ograniczenie wymiany handlowej między krajami.

Wcześniej wiceminister Szmit mówił o przeprowadzonej 21-22 stycznia 2016 r. kolejnej rundzie rozmów w Swietłogorsku, że Federacja Rosyjska chce w sposób administracyjny ograniczyć przewóz towarów przez przewoźników, którzy nie są z Federacji Rosyjskiej. Według niego, jest to element strategii, która zmierza do tego, żeby z rosyjskiego rynku wyeliminować przewoźników z innych państw.

Reklama

W toku tamtego posiedzenia nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie zasad wykonywania przewozów drogowych. Konsekwencją braku porozumienia jest nieustalenie wysokości kontyngentu zezwoleń na rok 2016. Rozmowy miały być kontynuowane 28 i 29 stycznia w Gdańsku, ale strona rosyjska nie pojawiła się.

Problemy z ustaleniami kontyngentu zezwoleń ze stroną rosyjską pojawiały się na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie. Kontyngent zezwoleń na 2010 rok uzgodniony został przez wiceministrów obu państw dopiero 9 marca 2010 r. (strony przedłużyły ważność kontyngentu zezwoleń z 2009 roku). Kontyngent zezwoleń na 2011 rok uzgodniono 2 lutego 2011 r. podczas posiedzenia Międzynarodowego Forum Transportowego w Paryżu. Ze względu na brak uzgodnień w zakresie przedłużenia kontyngentu zezwoleń z 2010 roku, w okresie 16 stycznia - 2 lutego 2011 r. przewoźnicy drogowi obu stron nie mogli wykonywać przewozów, przypominał wcześniej resort.

W piątek wieczorem Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało, że rozmowy w ramach posiedzenia polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych na temat zezwoleń zostaną wznowione w poniedziałek 1 lutego 2016 r. Posiedzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.