Od 1 kwietnia 2016 r. dotychczasowy zryczałtowany system opłat drogowych w Belgii, uiszczanych za pomocą eurowiniet, zostanie zastąpiony systemem elektronicznym (Viapass). Będzie naliczał opłatę za każdy przejechany kilometr.
To kolejny unijny kraj, który modernizuje system pobierania opłat i wprowadza taki system. Termin został potwierdzony, znane są już opłaty, a nawet rozpoczęła się rejestracja przewoźników.
Nowy system obejmie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 t. Opłaty będą obowiązywały na autostradach oraz na drogach krajowych w regionach Flandrii, Walonii oraz Brukseli.
– Dla przewoźników międzynarodowych oznacza to nie tylko zwiększenie ponoszonych dotychczas kosztów, lecz także poszerzenie kręgu pojazdów, które będą podlegały tym opłatom. Do tej pory obowiązek opłaty dotyczył pojazdów o DMC powyżej 12 t, a w przyszłości będzie dotyczył pojazdów powyżej 3,5 t. Do tego dochodzi jeszcze koszt zakupu urządzenia pokładowego do każdego pojazdu, którym będzie wykonywany przejazd przez terytorium Belgii – komentuje Piotr Mikiel ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.
Wszystkie auta o DMC powyżej 3,5 t będą musiały być obowiązkowo wyposażone w jednostkę pokładową naliczającą opłaty. Za jej brak grożą wysokie grzywny.
Stawki opłat zaleć będą nie tylko od liczby przejechanych kilometrów daną kategorią dróg, lecz także poziomu emisji spalin, liczby osi danego pojazdu i DMC. Przykładowo opłata w regionie Walonii wyniesie dla różnych pojazdów od 7,6 do 20 euro za 100 km.
– To wszystko wpisuje się nie tylko w zachodnioeuropejską, lecz także wschodnioeuropejską (po Białorusi również Rosja zamierza wprowadzić obowiązek uiszczania opłat drogowych) tendencję zwiększania kosztów usług w transporcie drogowym, co może prowadzić do obniżenia konkurencyjności tej gałęzi transportu. A to dla polskich przewoźników, liderów tej branży, ma ogromne znaczenie – dodaje Piotr Mikiel.
Od 1 października przewoźnicy mogą się rejestrować w systemie. Przy rejestracji potrzebne będzie podanie m.in. numeru rejestracyjnego pojazdów, DMC, poziomu emisji spalin przez pojazd, nr NIP firmy, konieczne są też skany dowodów rejestracyjnych.