Za kierowcę delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie się uważać m.in. kierowcy, który wykonuje przejazd tranzytem - przewiduje projekt, którym we wtorek ma zająć się rząd. Nowe przepisy wdrożą unijne rozwiązania związane z pierwszym Pakietem Mobilności.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma zająć się przygotowanym przez resort infrastruktury projektem ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.

Nowe przepisy wdrożą do polskich przepisów rozwiązania unijne dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego, które stanowią element tzw. Pakietu Mobilności I. Szczegółowym celem wdrażanej dyrektywy jest utworzenie bezpiecznego, efektywnego i społecznie odpowiedzialnego sektora transportu drogowego. Z jednej strony ma ona zapewnić odpowiednie warunki pracy i ochrony socjalnej kierowcom, a z drugiej, odpowiednich warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i uczciwej konkurencji przewoźnikom drogowym – w warunkach wysokiego stopnia mobilności siły roboczej w sektorze transportu drogowego.

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji projektu, nowe przepisy będą miały zastosowanie do przewoźników drogowych, którzy mają siedzibę w innym państwie i kierują tymczasowo kierowcę będącego jego pracownikiem do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z realizacją usługi transportu drogowego. "W dyrektywie (UE) 2020/1057 został ustanowiony model delegowania bazujący na podziale przewozów drogowych na te objęte zasadami delegowania i te, które będą spod nich wyłączone. W celu wskazania zakresu stosowania projektowana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego szereg wyłączeń przedmiotowych i podmiotowych od stosowania wprowadzanych regulacji i przepisów dotyczących delegowania pracowników" - wyjaśniono.

Projektowane przepisy zakładają, że za kierowcę delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie się uważać m.in. kierowcy, który wykonuje przejazd tranzytem. Taka sama sytuacja dotyczyć będzie też kierowców wykonujących przewóz dwustronny rzeczy lub przewóz dwustronny osób.

Nowe przepisy definiują takie pojęcia jak "przewóz dwustronny rzeczy", "przewóz dwustronny osób", "przejazd tranzytem", "przewóz kabotażowy", czy "transport kombinowany". "Nie we wszystkich bowiem przypadkach wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego przepisy projektowanej ustawy lub przepisy ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług będą miały zastosowanie" - wyjaśniono.

Zgodnie z OSR projektu, podstawowym obowiązkiem przewoźnika drogowego delegującego kierowcę na terytorium RP będzie (poza zapewnieniem delegowanemu kierowcy odpowiednich warunków zatrudnienia) zgłoszenie delegowania tego kierowcy najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu interfejsu publicznego połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).

Projekt przewiduje, że dodatkowym obowiązkiem przewoźnika będzie też zapewnienie, aby kierowca podczas delegowania dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej, co ma pozwolić na kontrolę przestrzegania wymogów wprowadzanych projektowaną ustawą.

Nowe przepisy ustanawiają również odpowiednie obowiązki przewoźników drogowych z państw trzecich delegujących kierowców na terytorium RP oraz delegowanych kierowców. Zgodnie z projektem zgłoszenia delegowania będą składane za pośrednictwem udostępnionego formularza elektronicznego, a każdorazowo, przed rozpoczęciem przewozu drogowego, potwierdzenie delegowania kierowcy przewoźnik będzie sporządzał w postaci papierowej.

Kontrola delegowania kierowców na terytorium RP będzie obejmowała kontrolę drogową – wykonywaną przez Inspekcję Transportu Drogowego, a także kontrolę prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia – wykonywaną przez Państwową Inspekcję Pracy. (PAP)

autor: Michał Boroń