Jego organizatorzy, Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, spodziewają się ważnych deklaracji dla firm transportowych, które mają paść z ust Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników w Komisji Europejskiej. Obecnie Bruksela rozpatruje skargę dotyczącą obowiązku stosowania regulacji o niemieckiej płacy minimalnej w branży transportowej. Spór między KE a Berlinem dotyczy interpretacji tych przepisów, które według Niemiec obowiązują każdego pracownika przekraczającego ich granicę, nawet gdy przejeżdża on przez ten kraj jedynie transferem. Na decyzję Komisji czekają tysiące polskich firm transportowych, którym grozi upadłość.
– W kuluarach mówi się, że powinna ona zapaść pod koniec kwietnia. Spodziewamy się, że zostanie ogłoszona – przynajmniej nieoficjalnie – przez komisarz Marianne Thyssen w czasie jej wystąpienia na kongresie – wyjaśnia Stefan Schwarz, prezes Inicjatywy Mobilności Pracy.
W kongresie wezmą udział m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, prof. Maciej Szpunar, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Danuta Jazłowiecka, wiceprzewodnicząca komisji ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego. Zgromadzeni dyskutować będą o przyszłości delegowania zatrudnionych i konflikcie dwóch fundamentalnych wartości w UE – swobody przepływu usług oraz ochrony praw pracowniczych.