Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie kontroli przewozu drogowego. Zaniepokojenie przewoźników wzbudził zmieniony załącznik nr 5, który wcześniej określał formularz do przekazywania danych statystycznych zgromadzonych w wyniku kontroli, w toku których nie stwierdzono naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej lub grzywny. W projektowanym rozporządzeniu załącznik ten określa zasady przeprowadzenia kontroli.