Od 24 grudnia 2022 r. Wielka Brytania wprowadza zmiany w krajowych przepisach dotyczących zasad dostępu do brytyjskiego rynku przewozów drogowych wobec przewoźników z Unii Europejskiej - poinformowało w piątkowym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.

Jak poinformował resort w komunikacie, zmiany, wprowadzone przez Wielką Brytanię, przewidują zakaz wykonywania przez przewoźników z Unii Europejskiej jednej operacji przewozu kabotażowego po wjeździe bez ładunku do UK. Przewoźnicy z UE nadal będą mieli możliwość wykonywania dwóch przewozów kabotażowych na terenie UK w ciągu 7 dni, po dostarczeniu ładunku w ruchu międzynarodowym – zgodnie z art. 462 ust. 7 lit.a i b umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem (TCA) - podano.

Dodano, że wprowadzony zostanie zakaz wykonywania operacji transportu kombinowanego (tj. niektórych rodzajów transportu intermodalnego, w którym towary są przewożone w tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe przy użyciu dwóch, lub więcej rodzajów transportu) na terenie UK przez przewoźników unijnych. Oznacza to, że przewoźnicy z UE będą mogli wykonywać przewozy do i z UK wyłącznie w całości tym samym pojazdem lub zespołem pojazdów. Niedozwolone natomiast będzie odbieranie/dostarczanie pojazdami ciężarowymi naczep/przyczep do/z portów lub terminali kolejowych wykonując przewóz na terytorium Wielkiej Brytanii.

W komunikacie zaznaczono, że władze brytyjskie wskazują na fakt, że sprawa ta nie jest uregulowana w umowie TCA, zatem strona brytyjska odstępuje od tej reguły.

Polski resort infrastruktury poinformował ponadto, że przewidziano możliwość wykonywania przewozów między UK a krajami trzecimi przez przewoźników z UE jedynie na podstawie zezwoleń EKMT. Jak wyjaśniono, dotychczas dla tego rodzaju operacji transportowych wymagana była jedynie licencja wspólnotowa. Wymóg ten dotyczy również przewozów z UK do Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu oraz w odwrotnym kierunku. "Sprawa ta również nie była uregulowana w umowie TCA. Z tego względu, jak wyjaśnia strona brytyjska, odstępuje się od stosowania tego rozwiązania - czytamy.

Jak podkreślił, cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, biorąc pod uwagę tryb przyjęcia tych rozwiązań, bez powiadomienia państw członkowskich Unii Europejskiej z wyprzedzeniem, pozwalającym na dostosowanie się do nowych wymagań, podejmujemy interwencję w tej sprawie u władz brytyjskich.

"Występujemy z postulatem wprowadzenia rozwiązań przejściowych pozwalających na dostosowanie się przedsiębiorców transportowych do nowych wymogów lub rozpatrzenie możliwości odstąpienia od części z nich" - dodał wiceminister infrastruktury Rafał Weber. (PAP)