Projekt uchwały ws. koncepcji zapewnienia taboru pasażerskiego w związku z realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego opublikowano w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Jak napisano w projekcie, koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny zakłada wdrożenie systemu Kolei Dużych Prędkości wraz ze wszystkimi funkcjonującymi podsystemami, w tym taborem mogącym poruszać się z prędkością eksploatacyjną 250 km/h. Zaznaczono, że parametry taboru Kolei Dużych Prędkości muszą być kompatybilne z infrastrukturą liniową, zasilaniem, rozwiązaniami w obszarze Sterowania Ruchem Kolejowym oraz uwzględniać wymogi Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności i otoczenia regulacyjnego. Ponadto - jak dodano - powinny również uwzględniać oczekiwania użytkowników pod względem komfortu i efektywności ekonomicznej.

"Celowym jest również, aby proces pozyskania taboru na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego przyniósł wymierne korzyści dla polskiej gospodarki przy równoczesnym zapewnieniu osiągnięcia funkcjonalności przewidzianych w Programie CPK" - napisano w wykazie.

Przypomniano, że do programu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego został włączony program flagowy Luxtorpeda 2.0 zainicjowany w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

"Wdrożenie projektu taborowego CPK zapewni pełną synergię wszystkich podsystemów nowoczesnego pasażerskiego transportu kolejowego realizując równocześnie założenie SOR w części dotyczącej rozwoju przemysłowego kraju w ramach specjalizacji produkcji wysoko zaawansowanych technologii przemysłu maszynowego. W zamierzeniu ma to doprowadzić do stworzenia przy CPK centrum kompetencyjnego KDP dla Europy Środkowo-Wschodniej jako instrumentu wzmacniającego siłę eksportową polskiego przemysłu" - czytamy w projekcie.

Wskazano, że istotą proponowanych rozwiązań jest usunięcie bariery rozwoju transportu kolejowego w RP poprzez zapewnienie przewoźnikom kolejowym dostępu do wystandaryzowanego, innowacyjnego taboru kolejowego, który będzie spójny technologicznie z multimodalną infrastrukturą stworzoną w ramach Programu CPK oraz zostanie pozyskany na warunkach zapewniających optymalizację kosztów ponoszonych przez przewoźników. (PAP)

ewes/ mmu/