Rynek produktów świeżych jest bardzo dynamiczny i bez wątpienia odzwierciedla trendy konsumenckie, które ulegają zmianom adekwatnie do sytuacji ekonomicznej.

Marcin Turski, dyrektor ds. sprzedaży i obsługi klienta, Fresh Logistics Polska / foto: materiały prasowe
Obecne trendy rynkowe dążą zgodnie w jednym kierunku – operator logistyczny ma dostarczać więcej, częściej, dokładniej, bezbłędnie i bez uszkodzeń. Oczekiwania klientów przez ostatnie lata ewoluowały w kierunku coraz wyższej jakości, coraz krótszego czasu reakcji na zmieniające się potrzeby, przy nieograniczonej wręcz elastyczności i presji związanej z poziomem kosztów usług logistycznych. A rolą operatora logistycznego jest spełnienie oczekiwań rynku. Będzie to możliwe, jeżeli wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw zaangażują się w takim samym stopniu.
Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy i ciągłej optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi lean management oraz tworzeniu angażującego środowiska pracy, będziemy mogli efektywnie stawiać czoła obecnym wyzwaniom. Takich działań nie można prowadzić ad hoc – tylko strategiczne podejście jest gwarantem sukcesu, czyli zadowolenia nawet najbardziej wymagającego klienta. We Fresh Logistics od wielu lat realizujemy program doskonalenia biznesu Better Every Day, w ramach którego wspólnie z naszymi klientami i partnerami analizujemy procesy pod kątem ich złożoności, standaryzacji czy ewentualnych marnotrawstw. Wspólne działania w poszukiwaniu optymalizacji kosztowych i procesowych są koniecznością i pomogą wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw w realizacji ich celów biznesowych na wysoko konkurencyjnym rynku, szczególnie w obliczu obecnych wyzwań.
Warto nadmienić, że olbrzymią rolę w kształtowaniu logistyki świeżej żywności odgrywają sieci handlowe. Kilkanaście lat temu dostarczaliśmy towary głównie do sklepów. Teraz ok. 75 proc. to dostawy do centrów dystrybucyjnych sieci. Kluczowy stał się również czas dostawy, który skrócił się nawet do 12 godzin od momentu odbioru towaru z zakładu produkcyjnego. Operator, który chce odnieść sukces we współpracy z dużym klientem z sektora retail (dużą siecią handlową), powinien nastawić się na tworzenie rozwiązań szytych na miarę, ponieważ tylko takie będą pasowały do praktyki biznesowej klienta i najlepiej spełniały jego oczekiwania. Fresh Logistics Polska stawia tu na partnerstwo, które przynosi wymierne korzyści każdej ze stron. Partnerstwo to ludzie, a więc kluczowa jest współpraca pomiędzy naszymi pracownikami a pracownikami naszego klienta, a także odbiorcy.
Elastyczność, szybkość, efektywność kosztowa, wiarygodność danych – tego oczekuje się obecnie od operatora logistycznego obsługującego świeże produkty spożywcze. Aby spełnić te oczekiwania, firmy logistyczne inwestują w cyfryzację i digitalizację procesów, czego pochodną jest budowanie logistyki w duchu paperless oraz zastosowanie RPA (Robotic Process Automation). Paperless to wyeliminowanie tradycyjnych dokumentów papierowych i przejście na Elektroniczną Wymianę Dokumentów (EDI). Inicjatywa Paperless jest prowadzona we Fresh Logistics we współpracy z GS1 Polska. Biorą w niej udział także nasi kontrahenci: producenci i sieci handlowe. Pracujemy nad wyeliminowaniem z procesu logistycznego dokumentów papierowych. Kilka elementów już funkcjonuje, pozostałe są opracowywane i będą wdrażane w 2022 r. Logistyka bez papieru to benefity nie tylko dla Fresh Logistics i naszych partnerów, lecz także dla całego rynku.
Drugim istotnym elementem cyfrowej transformacji jest coraz bardziej powszechne zastosowanie w naszych procesach RPA, czyli robotów software’owych, wspomagających lub zastępujących pracę użytkowników w poszczególnych aplikacjach, np. WMS, TMS lub na styku pomiędzy systemami IT. Roboty, które funkcjonują w naszej firmie, edytują przesyłki i uzupełniają w nich różnorodne statusy, przyjmują zlecenia z zewnętrznych platform i zakładają dla nich zlecenia w naszych systemach. Sprawdzają poprawność danych między systemami.
Czas zyskany dzięki automatyzacji procesów powtarzalnych stwarza możliwość pracy nad zadaniami koncepcyjnymi, cechującymi się dużą złożonością i wyższą wartością dodaną dla klienta.
pdf icon Pobierz dodatek- Transport i Logistyka
pobierz plik