Chodzi o dostosowanie przepisów do unijnych wymagań związanych z pakietem mobilności, które m.in. wyłączają możliwość zaliczania diet za podróże zagraniczne i ryczałtów za nocleg w kabinie pojazdu do wynagrodzenia kierowców w transporcie międzynarodowym.

Przepisy o podróży służbowej będą nadal obowiązywały w przewozach krajowych, a w przewozach międzynarodowych kierowcy będą rozliczani w sposób zbliżony do pracowników delegowanych. Spowoduje to wzrost kosztów firm, co z kolei może skutkować podniesieniem stawek frachtów. Nowelizacja rozszerza też zakres stosowania ustawy o transporcie drogowym na wykonywanie przewozów pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony (do tej pory regulacje obejmowały tylko ciężarówki).
To oznacza, że przedsiębiorcy wykorzystujący tzw. dostawczaki do przewozów międzynarodowych są zobligowani do uzyskania zezwolenia na wykonywanie transportu i licencji wspólnotowej, a kierowcy do stosowania przepisów o czasie pracy. Poprawki Senatu łagodzą natomiast kary za naruszenia oraz wymogi wobec przedsiębiorców co do minimalnej wielkości baz eksploatacyjnych. Jedna z poprawek wprowadza także moratorium na nakładanie sankcji za pomyłki przy rozliczeniach według nowych zasad przez pierwsze pół roku.