Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w środę pojawił się „projekt rozporządzenia Ministra Finansów, w sprawie zwrotu opłaty za przejazd autostradą oraz rozpatrywania sprzeciwu.

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji, rekomendowane rozwiązanie reguluje kwestie zwrotu opłaty za przejazd autostradą, sposobu wnoszenia sprzeciwu oraz sposób i terminu rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu przez Szefa KAS w sposób jednoznaczny dla wszystkich uczestników.

Reklama

"Zaproponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania mają na celu zapewnienie jasnej i jednoznacznej ścieżki postępowania w przypadku wystąpienia o zwrot przez wnoszącego opłatę za przejazd, jednocześnie zapewniają przejrzystość działań podejmowanych przez pobierającego opłatę za przejazd autostradą w zakresie zwrotu środków" - podano.

Według resortu finansów, dodatkowo oczekiwanym efektem wprowadzanych zmian będzie poprawa dostępności systemu dla użytkowników w kontekście łatwości korzystania oraz innowacyjności stosowanych rozwiązań, jak również większa dostępność form zwrotu środków oraz możliwości wystąpienia o zwrot.