Możliwość zawierania porozumień w sprawie powierzenia zadań publicznych między gminą i związkiem międzygminnym zakłada skierowany właśnie do uzgodnień projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym przygotowany przez Michała Cieślaka, ministra odpowiadającego za sprawy samorządów.
Obecnie powierzenie zadań publicznych jest możliwe m.in., jeśli gmina przystąpi do związku. Autorzy projektu podkreślają, że jest to jednak sformalizowany i długotrwały proces (patrz: infografika). Dlatego małe gminy nie decydują się na krok, zwłaszcza jeśli chciałyby przekazać swoje zadania jedynie przejściowo. W efekcie realizują je samodzielnie, „nie gwarantując wysokiego poziomu zaspokajania potrzeb lokalnych”.