Porozumienie przyznaje spółce wyłączność na prowadzenie z potencjalnymi sprzedającymi negocjacji w sprawie przejęcia na okres wynoszący maksymalnie 10 tygodni od dnia rozpoczęcia due diligence.

Jak podano w komunikacie, grupa AWT jest prywatnym przedsiębiorstwem z branży towarowego transportu kolejowego z około 8 proc. udziałem w rynku towarowych przewozów kolejowych w Republice Czeskiej, pod względem pracy eksploatacyjnej zrealizowanej w 2013 roku. Ponadto, grupa AWT świadczy swoje usługi na Słowacji, Słowenii, Węgrzech, w Polsce, Niemczech, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

W 2013 r. Grupa AWT przewiozła 12 mln ton towarów i zrealizowała pracę przewozową na poziomie 2.719 mln tkm brutto, wypracowując 282 mln euro przychodów ze sprzedaży. Grupa specjalizuje się w przewozach towarów ciężkich i masowych, w tym węgla, stali oraz części samochodowych.

Grupa Advanced World Transport zatrudnia 2 tys. pracowników.

AWT zarządza taborem kolejowym obejmującym około 160 lokomotyw i 5.100 wagonów. W Republice Czeskiej grupa posiada otwarty terminal transportu intermodalnego Ostrava-Paskov oraz obsługuje około 60 bocznic kolejowych dla zakładów przemysłowych. (PAP)

kuc/ ana/