Obwodnice Wałcza, Szczecinka, Koszalina i Sianowa na rządowej liście dróg ekspresowych. Rada Ministrów uzupełniła dziś wieloletni program budowy tych arterii na lata 2011-2015.

Na liście, obok dotychczasowych dróg, znalazła się droga ekspresowa S6 Szczecin-Koszalin, wraz z obwodnicami Koszalina i Sianowa. Budowane będą także obwodnice Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10 i Szczecinka w ciągu S11.

Te inwestycje mają poprawić dostępność transportową portów morskich. Rząd postanowił też, że obwodnica Olsztyna na odcinku Olsztyn Południe-Olsztyn Wschód również będzie drogą ekspresową.