Linie lotnicze Ryanair przegrały przed Sądem UE w Luksemburgu sprawy dotyczące pomocy publicznej przyznanej jej rywalom Air France i SAS z powodu pandemii. Sąd UE uznał, że pomoc była zgodna z unijnymi przepisami.

Według Sądu wprowadzony w Szwecji w kontekście pandemii Covid-19 system gwarancji pożyczek w celu wsparcia przedsiębiorstw lotniczych posiadających szwedzką koncesję jest odpowiedzią na poważne zaburzenia w gospodarce tego państwa członkowskiego i jest zgodny z prawem Unii.

Sąd ocenił też, że moratorium dotyczące płatności podatków wprowadzone we Francji w kontekście pandemii Covid-19 w celu wsparcia przedsiębiorstw lotniczych posiadających francuską koncesję jest zgodne z prawem UE.

Ryanair, największy europejski niskokosztowy przewoźnik lotniczy, złożył 16 pozwów przeciwko Komisji Europejskiej w związku z udzieleniem pomocy państwowej liniom lotniczym, takim jak Lufthansa, KLM, Austrian Airlines i TAP - przypomina Reuters.

Sąd UE jest częścią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Orzeka w sprawach o stwierdzenie nieważności przedłożonych przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa oraz, w niektórych przypadkach, przez rządy krajów UE. W praktyce oznacza to, że Sąd UE orzeka przede wszystkim w sprawach dotyczących prawa konkurencji, pomocy państwa, handlu, rolnictwa i znaków towarowych.

Skarżącemu przysługuje odwołanie od wyroku do TSUE.