"Nakaz zapłaty został wydany w związku z roszczeniem spółki o zapłatę kary umownej dot. umowy z dnia 23 września 2010 r. na budowę autostrady A4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250 do 622+450" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z nakazem zapłaty, Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Polimeksu kwoty 111.992.128 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 4 lutego 2014 roku do dnia zapłaty oraz do zwrotu na rzecz spółki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, podano również.

Wydany nakaz zapłaty jest nieprawomocny. GDDKiA jest uprawniona do wniesienia sprzeciwu w ciągu 14 dni od doręczenia nakazu. 

W połowie stycznia GDDKiA odstąpiła od umów z Polimeksem na budowę autostrady A4 (odcinek Rzeszów – Jarosław) i autostrady A1 (Stryków - Tuszyn). Polimex podkreślił wtedy, że jako pierwszy wypowiedział pisemnie te kontrakty.

Na początku lutego Polimex-Mostostal wraz z konsorcjantami złożył do GDDKiA roszczenie o wypłatę kar umownych w wysokości ponad 475 mln zł. Jednocześnie Polimex otrzymał od GDDKiA wezwanie do zapłaty kary umownej w wysokości 221,38 mln zł w związku z odstąpieniem od umowy na budowę autostrady A4, odcinka Rzeszów - Jarosław. Kilka dni później Polimex-Mostostal i Doprastav a.s. złożyły pozwy przeciwko GDDKiA, w sprawie wypłaty kar umownych za zerwanie kontraktów na budowę odcinków dróg A4 i S69, podała spółka. Łączna wartość przedmiotów sporu to 298,4 mln zł, a udział Polimeksu wynosi ok. 151,8 mln zł, podano wtedy.

Na początku maja Polimex-Mostostal podpisał z GDDKiA list intencyjny ws. warunków współpracy i wzajemnych rozliczeń związanych z czterema projektami drogowymi na A1, A4 i S69. Zadeklarowano w nim m.in. zamiar rozliczenia podwykonawców i polubowne ustalenie wysokości wzajemnych roszczeń.