Rada Ministrów zredukowała środki na budowę dróg lokalnych. Pieniędzy będzie mniej zarówno na przyszły rok, jak i do końca obowiązywania programu, czyli do końca 2015 roku.

Na przyszły rok zaplanowano 250 milionów złotych. Natomiast na cały program, niespełna dwa miliardy złotych. Wcześniej planowano wydatki wyższe o ponad 700 milionów złotych.

Skutki będą takie, że w ramach programu, w 2014 roku zostanie wyremontowanych bądź wybudowanych 600 kilometrów dróg, zamiast planowanych prawie dwóch i pół tysiąca.

Programem zostanie objętych 5 tysięcy kilometrów dróg, zamiast ponad 6 tysięcy.