Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pracuje nad zmianą zasad korzystania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Chodzi o przywrócenie budżetowego dofinansowania w wysokości do 50 proc. kosztów przedsięwzięcia, zamiast - jak obecnie - 30 proc.

Informację w tej sprawie przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, który był jednym z podmiotów uczestniczących w konsultacjach nowego projektu. Chodzi o zmianę rozporządzenia i uchwały rządu, regulujących zasady wspierania popularnych "schetynówek" w 2013 r.

"Zmiany dotyczą poziomu dofinansowania projektów, wysokości środków przeznaczanych dla poszczególnych województw, procedur wprowadzenia modyfikacji we wnioskach już złożonych oraz naborów uzupełniających" - wynika z informacji urzędu. Projekt zakłada odstąpienie od vacatio legis, by zmienione zasady mogły jak najszybciej wejść w życie.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych zainicjował kilka lat temu ówczesny wicepremier Grzegorz Schetyna. W pierwszym takim programie budżet państwa dokładał do samorządowych inwestycji drogowych połowę kosztów; teraz - do 30 proc. Zmniejszenie dofinansowania było krytykowane przez samorządy.

"Proponowana zmiana służyć ma stymulowaniu wzrostu aktywności samorządu lokalnego w działaniach inwestycyjno-remontowych na drogach lokalnych, współfinansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa" - napisano w uzasadnieniu projektu zmiany stosownego rozporządzenia.

Według informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji niedawno Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zaakceptowała propozycję, by obowiązkowy wkład samorządów w programie wynosił 50 proc., a nie - jak obecnie - 70 proc. Pozostałą część daje budżet centralny.

Samorządowcy są też zdania, że zmiana powinna dotyczyć już obecnie składanych wniosków. Wiceminister administracji i cyfryzacji Magdalena Młochowska wyjaśniła podczas ostatniego posiedzenia Komisji, że po ogłoszeniu rozporządzenia o zmianie warunków w programie "schetynówek" będzie czas na zmianę zgłoszonych już projektów przebudów dróg.

Według projektu budżet państwa ma przeznaczyć na realizację programu w latach 2012-2015 w sumie 2,7 mld zł, z czego 200 mln zł to wydatki roku 2012. Na 2013 r. w projekcie przewidziano 500 mln zł, a w dwóch kolejnych latach po 1 mld zł, przy czym od 2013 r. dofinansowanie ma być na poziomie do 50 proc. kosztów.

Przyjęcie takiej propozycji oznaczałoby, że np. woj. śląskie zamiast spodziewanych w tym roku blisko 69 mln zł na "schetynówki" otrzyma połowę niespełna 34,5 mln zł. Podobne ograniczenie dotyczy pozostałych województw. Wcześniej zapowiadano, że także na 2013 r. na program dostępnych będzie 1 mld zł na wszystkie województwa.

"Schetynówki" w śląskim

W końcu października wojewoda śląski zatwierdził wstępną listę rankingową złożonych przez samorządy wniosków o dofinansowanie przebudowy lokalnych dróg w regionie w 2013 r. Urzędnicy uznali, że kryteria formalne spełniło 56 spośród 82 wniosków.

Wśród 56 wniosków, które poddano ocenie, 21 dotyczy dróg powiatowych, a 35 gminnych. Łącznie chodzi o ok. 68,8 km dróg (ponad 35,2 km powiatowych i ponad 33,5 km gminnych), na których przebudowę i modernizację samorządy przeznaczają ponad 100,9 mln zł. Łączna wnioskowana dotacja z programu to 43,2 mln zł (ponad 22,3 mln zł na drogi powiatowe i 20,8 mln zł na gminne). Przy zmianie zasad i wysokości dofinansowania w przyszłym roku środków nie starszy dla wszystkich chętnych.

Na czele zatwierdzonej w ostatnim dniu października listy rankingowej są powiaty: lubliniecki, częstochowski, wodzisławski, będziński i pszczyński, a wśród gmin: Gierałtowice, Olsztyn k. Częstochowy, Radzionków, Kozy, Ożarowice i Racibórz.

Na 2012 r. w woj. śląskim na "schetynówki" podzielono między gminy i powiaty niespełna 13,8 mln zł, przy dofinansowaniu z budżetu rzędu 30 proc. Złożono 78 wniosków, a dofinansowanie dostały 23 projekty (ok. 30 proc. wniosków). Przebudowa i modernizacja objęła 20,5 km dróg powiatowych (10 projektów na ponad 7,8 mln zł) i 20,7 km dróg gminnych (13 projektów na ponad 6 mln zł). Przebudowywane były m.in. drogi w powiatach: częstochowskim, bieruńsko-lędzińskim, gliwicki, zawierciańskim, cieszyńskim, bielskim i będzińskim, a także w gminach Olsztyn, Milówka, Węgierska Górka, Ciasna, Koziegłowy i Istebna.