Przedłuża się remont trasy kolejowej Warszawa - Skierniewice. Jeszcze co najmniej przez rok pasażerowie jeżdżący pociągami na tej trasie muszą spodziewać się opóźnień. Pierwotnie Polskie Linie Kolejowe planowały wyremontowanie tego odcinka do 2012 roku, teraz zakończenie prac spodziewane jest pod koniec przyszłego roku.

Rzecznik PLK Mirosław Siemieniec wyjaśnia, że opóźnienia w realizacji remontu związane są ze zmianą wykonawcy. Jak tłumaczy, PLK były zaskoczone zejściem z budowy poprzedniego wykonawcy, który nie realizował swoich zobowiązań. Kiedy okazało się, że prace nie są realizowane Polskie Linie Kolejowe w przyspieszonym trybie wybrały nowego wykonawcę.

Na odcinku między Warszawą i Skierniewicami bardzo często dochodzi do opóźnień i zakłóceń ruchu pociągów. Jak tłumaczy Mirosław Siemieniec, tego typu zdarzenia powodowane są ogromną intensywnością prac. Prowadzone są tam działania o niezwykłej skali - wyjaśnia rzecznik PLK - wymieniane jest wszystko: tory, linie trakcyjne, urządzenia sterujące ruchem pociągów po prace drogowe. Wszystkie te prace muszą być prowadzone pod ścisłym rygorem bezpieczeństwa, dlatego nie można nadmiernie przyspieszyć prac na tym odcinku - twierdzi Siemieniec. Przyspieszenie prac powodowałoby dodatkowe zawirowania na tej linii i łączyłoby się z dodatkowym ograniczeniem przejezdności pociągów -dodaje rzecznik PLK.

Pierwszy odcinek trasy Łódź - Warszawa z Łodzi do Skierniewic został wyremontowany w dwa lata, remont odcinka ze Skierniewic do Warszawy zajmie co najmniej 4. lata.