Generalne Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z czeską firmą Metrostav umowę na przebudowę Trasy Armii Krajowej oraz Mostu Grota–Roweckiego w Warszawie do parametrów drogi ekspresowej, podała dyrekcja w komunikacie. Budowa będzie odbywała się „pod ruchem", a wartość kontraktu wyniesie 796 mln zł.

"W ramach podpisanej dziś umowy do parametrów trasy ekspresowej drogi zostanie dostosowany prawie pięciokilometrowy odcinek. Przebudowane zostaną węzły: Powązkowska, Wisłostrada i Modlińska, drogi zbiorczo- rozprowadzające, infrastruktura techniczna, wybudowane zostaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz ekrany akustyczne. Ponadto przewiduje się poszerzenie mostu im. Grota Roweckiego, gdzie w docelowym układzie będzie miał dwa razy po dwa pasy dla ruchu tranzytowego i dwa razy po trzy pasy dla ruchu lokalnego" - czytamy w komunikacie GDDKiA.

Wykonawca na realizację zadania ma 27 miesięcy od daty podpisania umowy (wraz z okresami zimowymi), czyli do października 2015 r., w tym 120 dni na optymalizację projektu przebudowy, podano także.

"Zgodnie z przyjętą zasadą realizowania inwestycji na terenie m.st. Warszawy, wykonawca ma zapewnić przejazd dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Założenia projektu tymczasowej organizacji ruchu wykonawca przedstawi po przejęciu placu budowy" - podsumowano.

Wcześniej GDDKiA informowała, że w zakres zamówienia wchodzą w szczególności: węzeł Wisłostrada o 2 jezdniach jednokierunkowych (każda 3 pasy ruchu) oraz pas awaryjny wraz z budową lub remontem obiektów inżynierskich oraz węzeł Modlińska o 2 jezdniach jednokierunkowych (każda 2 pasy ruchu) bez pasa awaryjnego wraz z wydzielonymi drogami zbiorczo-rozprowadzającymi na odcinku węzeł Wisłostrada, a także przebudowa obiektu przez rzekę Wisłę, tj. Most Grota-Roweckiego.

Inwestycja ma na celu uzyskanie przekroju drogi ekspresowej na odcinku w. Powązkowska i w. Wisłostrada oraz umożliwienie prowadzenia 5 pasów ruchu w każdym kierunku (dwa dla drogi S i trzy dla ruchu lokalnego). Wykonawca przebuduje także skrzyżowania, wzmocni nawierzchnię jezdni i wykona inne niezbędne prace towarzyszące budowie tego odcinka.

Odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska stanowi II etap inwestycji pn. Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego). Całkowita wartość projektu to 2,21 mld zł, z czego maksymalna kwota dofinansowania z UE wynosi nieco ponad 2 mld zł.