Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę zmieniająca ustawę o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, podała Kancelaria Prezydenta w komunikacie.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym polega na implementacji przepisów tzw. unijnego pakietu drogowego, w skład którego wchodzą trzy unijne rozporządzenia regulujące: zasady i warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego; zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych; zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych.

Zmiany zasad dostępu do zawodu

"Istotą nowelizacji jest wprowadzenie nowych zasad wykonywania przewozów drogowych, w tym zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz do rynku krajowego i międzynarodowego transportu drogowego. Zamiast dotychczasowej licencji od przewoźników krajowych wymagane będzie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zaś na wykonywanie drogowego transportu międzynarodowego osób i rzeczy - odpowiedniej licencji wspólnotowej" - podano w komunikacie.

Reklama

Ustawa wprowadza także zmiany w przepisach dotyczących warunków i trybu uzyskiwania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych, co powinno przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa drogowego, podano także.

Kierowca na samozatrudnieniu będzie musiał ewidencjonować czas pracy

"Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców wdraża dyrektywę unijną dotyczącą organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego i polega na objęciu kierowców niepozostających w stosunku pracy tzw. samozatrudnionych koniecznością ewidencji czasu pracy" - podano także.

Średni tygodniowy czas pracy takich kierowców nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin, a maksymalny tygodniowy czas pracy będzie mógł być przedłużony do 60 godzin, jeżeli w ciągu 4 miesięcy nie zostanie przekroczona średnia 48 godzin na tydzień.

Tym samym spełniona została dyrektywa unijna dotyczaca czasu pracy kierowców na samozatrudnieniu. Jeszcze pod koniec lutego br. Komisja Europejska Komisja poinformowała, że pozwała Polskę (a także Austrię i Finlandię) do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku stosowania unijnych przepisów dotyczących czasu pracy w odniesieniu do kierowców pracujących na własny rachunek.