Najpierw inwentaryzacja, potem zrywanie nawierzchni. Rano ruszyły prace związane z remontem pasa startowego w Modlinie. Na razie robotnicy przygotowują teren. Jak mówi doradcza zarządu lotniska Edyta Mikołajczyk, pracownicy Erbudu zinwentaryzowali już wszystkie światła i urządzenia na drodze startowej. Przez najbliższe dni zostaną zdemontowane, by później można było prowadzić zasadniczą część remontu.

Robotnicy muszą naprawić nawierzchnię dwóch betonowych progów pasa. Oba odcinki zamknięto gdy beton zaczął pękać. Zagrażało to startującym i lądującym samolotom. Edyta Mikołajczyk zapewnia, że tym razem wszystko będzie zrobione jak należy. Już na etapie planowania wszystkie elementy techniczne zostały poddane kontroli. Skład mieszanki betonowej zaopiniował Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Kilka dni temu Erbud dostarczył zarządowi lotniska próbki kruszyw, które zostaną użyte w mieszance. Także one zostały poddane ocenie Instytutu.

Zasadnicze prace remontowe mają się rozpocząć na początku przyszłego tygodnia. Robotnicy zerwą starą nawierzchnię i położą nową. Według planu pas ma być gotowy do użytku pod koniec maja. Niewykluczone jednak, że remont uda się zakończyć nieco wcześniej.
Dwa betonowe odcinki drogi startowej w Modlinie zostały zamknięte 22 grudnia 2012 roku po wykryciu usterek przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Mimo naprawy przeprowadzonej na przełomie grudnia i stycznia, Inspektor nie chciał dopuścić pasa do użytku i zażądał generalnego remontu.

Z lotniska korzystało dwóch przewoźników lotniczych. Obie linie przeniosły swoje rejsy do Warszawy.