Komisja Europejska zgadza się na polski postulat dotyczący inwestycji na kolei. Bruksela znacznie zwiększy unijne dofinansowanie inwestycji, ale będzie to nie więcej niż maksymalny pułap 85 procent. Obecnie jest ono na poziomie około 60-ciu procent.

O zgodzie Brukseli na polski postulat poinformowali ministrowie - rozwoju regionalnego i transportu po rozmowach w Komisji Europejskiej. Podwyższenie unijnego wkładu sprawi, że rząd wyłoży mniej pieniędzy z budżetu na projekty kolejowe i szybciej wyda unijne fundusze przeznaczone na ten cel.