Sieć płatnych dróg w Polsce powiększyła się o prawie 140 kilometrów. Od 12.01 systemem ViaToll objęte zostały odcinki autostrady A1 między innymi z Kotlisk do Strykowa, a także kilka odcinków dróg ekspresowych S1 i S8. Z systemu Via Toll korzystają przede wszystkim samochody ciężarowe.

Przedstawiciel operatora systemu Krzysztof Gorzkowski mówi, że system przynosi spore dochody. W grudniu na koncie Krajowego Funduszu Drogowego zostało zaksięgowanych ponad miliard dwieście milionów złotych z tytułu opłat za korzystanie z sieci dróg objętych systemem. Wyniki te są bardzo podobne do szacunków przeprowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przed uruchomieniem systemu ViaToll. Przedstawiciele operatora są pewni, że po włączeniu kolejnych odcinków dróg, przychody będą się stale powiększać.

W marcu system powiększy się o ponad 160 kilometrów dróg. Dyrektor zarządzający operatora systemu Marek Cywiński mówi, że docelowo w systemie znajdzie się ponad 7 tysięcy kilometrów autostrad, dróg ekspresowych i krajowych.