Podpisano umowę na dofinansowanie projektu rewitalizacji dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie na kwotę 42 mln zł w formie pożyczki z inicjatywy JESSICA, poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w komunikacie. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 100 mln zł.

Celem projektu pn. "Rewitalizacja Dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie" jest gruntowna rewitalizacja zaniedbanych terenów przydworcowych. Powstanie nowy budynek dworca, parking podziemny oraz dwupoziomowy plac miejski, który zostanie połączony z ul. Bohaterów Monte Casino. Przebudowany zostanie także ruch komunikacyjny w tym rejonie. Inwestycja zostanie zrealizowana przez Bałtycką Grupę Inwestycyjną.

Umowa między inwestorem a miastem została zawarta w dniu 23 stycznia 2012 r. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a zakończenie prac przewiduje się na wiosnę 2014 r. W projekt zaangażowana jest również spółka PKP S.A., która za przeniesienie prawa własności do części gruntów uzyska prawo własności do nowego dworca oraz nieruchomości wspólnych.

Projekt jest realizowany w ramach inicjatywy JESSICA, powołanej przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Jest to instrument wspierający inwestycje na obszarach miejskich. Umożliwia wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w systemie zwrotnym, czyli oferuje odnawialne instrumenty finansowe (pożyczki). Projekty realizowane przez tę inicjatywę łączą element komercyjny (projekty muszą generować dochód) oraz element społeczny. Środki przeznaczone na realizację inicjatywy w Polsce wynoszą 257 mln euro.