Prawie 140 kilometrów płatnych dróg w styczniu i ponad drugie tyle pod koniec marca przybędzie w Polsce. Chodzi o rozbudowę systemu viaToll.

Obowiązek płacenia za przejazd mają przede wszystkim kierowcy samochodów ciężarowych. Jak mówi rzecznik systemu Dorota Prochowicz, system obejmie przede wszystkim kolejne odcinki autostrad i dróg krajowych. Chodzi między innymi o odcinki autostrady A1 z Kotlisk do Strykowa i z Pyrzowic do Sośnicy.W systemie znajdzie się także droga szybkiego ruchu z Pyrzowic na lotnisko, a także drogi S8 na odcinku Pawłowice - Dąbrowa, i warszawski fragment ekspresówki od węzła Piłsudskiego do węzła w Markach.

Jak mówi przedstawiciel operatora systemu viaToll Krzysztof Gorzkowski, już teraz przynosi on zysk. Już dziś na kontach Krajowego Funduszu Drogowego jest zaksięgowanych miliard dwieście dwadzieścia dwa miliony z tytułu opłat za korzystanie z sieci dróg płatnych w Polsce. Poszerzenie systemu przyniesie jeszcze większe dochody.

Do tej pory najwięcej w systemie viaTOLL zarejestrowało się polskich przewoźników towarowych. Na drugim miejscu są Niemcy a po nich Litwini, Czesi i Rosjanie.