Pasażerowie pojadą odcinkiem II linii metra w 2014 r.; nie zmienił się termin zakończenia inwestycji, jest to październik 2013 r. - poinformował na czwartkowej sesji Rady Warszawy prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk.

Powiedział, że jeszcze przed awarią na stacji Powiśle w sierpniu, budowę metra uniemożliwiały łącznie przez ok. 180 dni m.in. znajdowane niewybuchy czy nieewidencjonowane urządzenia. "W tej chwili dyskutujemy z generalnym wykonawcą o wpływie niemożności prowadzenia robót na cały kontrakt" - dodał Lejk.

Zaznaczył jednak, że termin zakończenia inwestycji zapisany w kontrakcie się nie zmienił i jest to wciąż październik 2013 r. Dodał, że jest to data zgłoszenia inwestycji do odbioru przez generalnego wykonawcę - konsorcjum AGP Metro. Natomiast kolejką II linii metra pasażerowie pojadą w 2014 r.

Lejk poinformował także, iż jezdnia Wisłostrady, spod której woda podczas awarii na stacji Powiśle wypłukała grunt, została już podparta. Zaznaczył jednak, że należy jeszcze umożliwić budowę łącznika stacji pod tunelem oraz wprowadzić takie zabezpieczenia, by dwa obiekty - tunel i łącznik - mogły bezpiecznie razem funkcjonować. Prezes Metra Warszawskiego powiedział, że raporty ws. awarii na stacji Powiśle zostały złożone do wojewódzkiego nadzoru budowlanego. Podkreślił, że Państwowy Instytut Geologiczny stwierdził, iż rozpoznanie terenu przy tej stacji było właściwe. Z kolei - powiedział - opracowywanie raportu ws. awarii przy budowanej stacji Świętokrzyska trwa. 5 października doszło tam do osunięcia kilkuset metrów sześciennych gruntu; ewakuowano dwa budynki.

Lejk powiedział, że kontrakt z wykonawcą centralnego odcinka II linii metra na koniec roku będzie zrealizowany prawdopodobnie na poziomie 2,4 mld zł. Koszt całej inwestycji to 4,17 mld zł.

Zaznaczył, że wykonawca nie złożył roszczeń finansowych dotyczących kontraktu, także w związku z awariami na budowie.

Budowany obecnie centralny odcinek II linii metra ma mieć 7 stacji i połączyć lewo- i prawobrzeżną Warszawę.

Wcześniej Rada Warszawy przyjęła poprawki do miejskiego budżetu na 2012 r. oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zakładają one dochody mniejsze o 485 mln zł. Mniej środków wpłynie z dofinansowania unijnego w związku ze zmianami realizacji projektów (o 262 mln zł). Mniejsze niż zakładano wcześniej będą wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (o kwotę 147 mln zł). Miasto przełożyło termin sprzedaży udziałów w spółce Złote Tarasy na 2013 r. (95 mln zł). Niższe niż wcześniej prognozowane mają być także wpływy z podatku CIT (o 35 mln zł).

Zmniejszono także o 639 mln zł wydatki na inwestycje; w tym o 258 mln zł przeznaczonych na budowę centralnego odcinka II linii metra - pieniądze zostaną wydane w późniejszym terminie.

Za zmianami w budżecie zagłosowało 34 radnych; 12 było im przeciwnych; dwóch wstrzymało się od głosu. Za przyjęciem uchwały ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zagłosowało 34 radnych; 11 było przeciwnych; trzech wstrzymało się od głosu.