Decyzja wojewody ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - zaznaczyła Ivetta Biały.

Przez centrum Góry Kalwarii odbywa się tranzyt w kierunku Grójca, Warki, przeprawy przez Wisłę oraz w kierunku Warszawy przez Piaseczno i miejscowość Konstancin-Jeziorna. Budowy obwodnicy domagali się mieszkańcy miasta, organizując protesty.

Decyzja wojewody zakłada, że droga krajowa nr 79 na odcinku od skrzyżowania z ul. Energetyczną w Piasecznie do ronda w Górze Kalwarii zostanie rozbudowana. Obecnie jest to wąska jezdnia, bez pobocza.

Inwestycja będzie miała prawie 9 km

Pierwszy odcinek obwodnicy ma mieć 5,11 km i będzie biegł po zachodniej stronie Góry Kalwarii, od miejscowości Kąty do skrzyżowania z drogą krajową nr 50. Drugi fragment o długości 3,85 km ma stanowić obwodnicę drogi krajowej nr 50; zlokalizowany ma być po południowej stronie miasta i prowadzić do mostu na Wiśle.

Połączenie obwodnicy z drogami publicznymi i przyległym terenem zapewnią trzy węzły (Kąty, Marianki i Stadion) oraz wiadukty i tunel dla pieszych. Zaprojektowano 600 - metrową estakadę nad obszarami Doliny Wisły Środkowej. Zaplanowano również m.in. 5,1 km ekranów akustycznych, system odwodnienia drogi i przepusty dla płazów.

"Celem inwestycji jest dostosowanie dróg krajowych 50 i 79 do parametrów trasy ruchu głównego przyspieszonego" - zaznaczono w komunikacie.