Większości spośród 4,5 tys. mostów w Polsce specjaliści dają trójkę, co oznacza stan niepokojący. Takie wnioski płyną z raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowanego na targach Autostrada Polska w Kielcach.
Eksperci ostrzegają, że większość mostów na drogach krajowych wymaga doraźnych remontów i pilnego zabezpieczenia antykorozyjnego.
– Dzięki takim zabiegom zmniejszamy ryzyko szybkiego zniszczenia obiektu, wydłużając okres eksploatacji konstrukcji stalowej nawet o 25 lat – mówi dr inż. Janusz Rymsza z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. – Dużo bardziej niepokojący niż na drogach krajowych jest stan techniczny obiektów mostowych na drogach samorządowych: wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Tam takie badania nie są nawet wykonywane – alarmuje.
GDDKiA wyda w tym roku na utrzymanie dróg – w tym prace konserwacyjne na mostach – 1,15 mld zł. Część zleceń dostaną prywatni wykonawcy w ramach outsourcingu. W GDDKiA trwa kilka przetargów na remonty w latach 2012 – 2018.
Na 18 tys. km dróg zarządzanych przez centralną administrację znajduje się 4,5 tys. mostów o łącznej długości 240 km i powierzchni 3,2 mln mkw. Na drogach krajowych most ma średnio 47,9 m długości i 13,2 m szerokości.