Związki kolejarzy grożą podjęciem strajku generalnego na całej sieci kolejowej, jeśli w prywatyzowanych spółkach grupy – PKP Cargo i TK Telekom – nie zostaną zawarte pakty gwarancji pracowniczych.
Niepokój budzi to, że minister transportu Sławomir Nowak nie potwierdził deklaracji poprzednika Cezarego Grabarczyka. – Pakty w PKP Cargo i TK Telekom są wynegocjowane, ale PKP SA nie chce ich podpisać. – mówi Henryk Grymel, przewodniczący kolejarskiej Solidarności. Są w nich zapisy dotyczące m.in. gwarancji zatrudnienia dla załogi, pracownicy mieliby też otrzymać premię prywatyzacyjną, zależną od stażu pracy.
– Domagamy się zawarcia paktu do 27 lutego, w przeciwnym razie do 10 marca zorganizujemy dużą pikietę przed ministerstwem – zapowiedział Grymel. Związki nie wykluczają eskalacji protestu do strajku generalnego podczas Euro 2012 włącznie.