Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę nowelizację ustawy o transporcie kolejowym - podała w piątek Kancelaria Prezydenta. Główne cele noweli to dalszy rozwój sektora kolejowego i wprowadzenie do prawa krajowego przepisów UE stanowiących tzw. filar techniczny IV Pakietu Kolejowego.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, celem ustawy jest częściowe wdrożenie filara technicznego IV pakietu kolejowego - dwóch dyrektyw: ws. interoperacyjności kolei i ws. bezpieczeństwa kolei.

W ustawie znalazły się definicje określeń „certyfikat weryfikacji podsystemu” i „jednostka wyznaczona”, a do zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego będzie należało wyznaczanie i odmowa wyznaczenia podmiotu wnioskującego o wykonywanie zadań jednostki wyznaczonej oraz cofanie, zawieszanie i zmiana zakresu wyznaczenia jednostek wyznaczonych.

W ustawie znalazł się przepis, zgodnie z którym podczas oceny zgodności z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, badanie i certyfikacja podsystemu będą dokonywane przez jednostkę wyznaczoną.

Nowe przepisy regulują sposób postępowania jednostek wyznaczonych, w tym sytuację, w której po wydaniu certyfikatu weryfikacji podsystemu jednostka wyznaczona stwierdza, że wyrób przestał spełniać wymagania.