Obowiązujące do niedzieli odstępstwa od stosowania niektórych przepisów o czasie pracy kierowców w związku z epidemią koronawirusa nie będą przedłużone na dalszy okres. Poinformowało o tym Ministerstwo Infrastruktury.
W praktyce oznacza to, że dzienny czas prowadzenia pojazdu zostaje skrócony z 11 do 9 godzin, a tygodniowy na powrót nie będzie mógł przekroczyć 56 godzin (zamiast 60 godzin). Do normy wracają również limity określające maksymalny czas prowadzenia pojazdu w ciągu kolejnych dwóch tygodni – maksymalnie 90 zamiast 96 godzin.
Co bardzo ważne, od dziś kierowcy muszą zwrócić uwagę na zwyczajne pauzy. Pierwsza, 45-minutowa, musi znowu nastąpić po 4,5 godzinach pracy za kółkiem, a nie tak jak w okresie specjalnym – po 5,5 godzinach.
Wracają także normalne zasady weekendowych odpoczynków, których nie można już spędzać w pojeździe. Nocleg w kabinie pojazdu jest znowu dozwolony tylko w przypadku odpoczynków dobowych oraz skróconych tygodniowych.
– Podczas spotkania grupy roboczej ds. transportu intermodalnego 6 maja 2020 r. przedstawiciel Komisji Europejskiej przedstawił stanowisko w sprawie odstępstw od stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006, zgodnie z którym po 31 maja 2020 r. nie powinny być potrzebne dalsze przedłużenia tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów art. 6–9 ww. rozporządzenia – informuje Ministerstwa Infrastruktury. – Dodatkowo, zdaniem komisji, należy brać pod uwagę czynnik, jakim są warunki pracy kierowców: wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu do 11 godzin nie może być utrzymywane bez ograniczeń. W związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej Polska nie przewiduje wystąpienia o zgodę na wprowadzenie odstępstw od stosowania przepisów art. 6–9 rozporządzenia 561/2006 – dodaje resort.
Natomiast od 4 czerwca br. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie w sprawie odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń. Dzięki temu wydłużenie okresu ważności świadectw kwalifikacji zawodowej kierowców, praw jazdy, przeglądów tachografów, badań technicznych czy licencji wspólnotowych będzie honorowane we wszystkich krajach wspólnoty.